Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Skupština grada
 4.  » Dokumenti
Dokumenti
POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA

Skupština grada Zvornik se konstituiše, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom grada i Poslovnikom Skupštine grada. Poslovnik uređuje:

 • prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti odbornika
 • konstituisanje i organizaciju Skupštine grada
 • način rada Skupštine grada
 • akta Skupštine grada i postupak njihovog donošenja
 • postupak izbora, imenovanja i razrješenja
 • odnose Skupštine grada i gradskih organa izvršne vlasti
 • javnost rada Skupštine grada
 • saradnju Skupštine grada sa drugim subjektima i
 • druga pitanja značajna za rad Skupštine grada
STATUT GRADA ZVORNIK

Statutom se uređuju poslovi Grada Zvornik kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja utvrđena zakonom i ovim Statutom.  

Poziv za konstitutivnu sjednicu
Dostava prijedloga za izradu Programa rada Skupštine grada za 2021. godinu

Pin It on Pinterest

Share This