Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Skupština grada
 4.  » Arhiva
Arhiva
36. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

 Poziv za 36. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

 1. Izvod iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Skupštine grada Zvronik
 2. Odgovor na odborničko pitanje
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju savjeta plana za praćenje izrade urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik, Zvornik 2020-2035
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JPVOU Dječiji vrtić Naša radost, Zvornik
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana implementacije (2020-2022) Strategije integrisanog razvoja grada Zvornik za period 2018-2027. godina
 6. Prijedlog Odluke o zamjeni i prodaji zemljišta radi kompletiranja građevinske parcele DOO Trgo-šped Zvornik
 7. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta za izgradnju vodovoda u MZ Lokanj
 8. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina označenih kao kp.br. 7516 i kp.br. 7517-1 KO Skočić
 9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta kp.br. 2046-2 KO Zvornik – grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele
 10. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta kp.br. 451 KO Zvornik – grad
 11. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnina označenih kao kp.br. 2682 KO Roćević
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području grada Zvornik
 13. Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. – 30.06.2020.
 14. Informacija o stanju kriminaliteta, JRM-a i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik za period 01.01. do 30.06.2020. godine
 15. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Zvornik
 16. Informacija o vodosnabdijevanju na području grada Zvornik i pružanju drugih komunalnih usluga
 17. Informacija o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik u školskoj 2019-2020 godini
 18. Informacija o osnivanju preduzetničkih radnji na području grada Zvornik u 2020. godini (sa stanjem na dan 31.08.2020. godine)
 19. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija 2019-2021. godina
 20. Izveštaj o ostvarenju Plana implementacije Strategije integrisanog razvoja garad Zvornik za 2019. godinu
 21. Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Zvornika (SECAP) za period do 2030. godine

 

35. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 35. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

1. Izvod iz Zapisnika sa 34. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

2. Odgovor na odbornička pitanja postavljena na 34. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornik

3. Izvještaj o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana pojavljuje Grad Zvornik za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o usvajanju mjera za pomoć privrednim subjektima na području grada Zvornik u svrhu sanacije štete izazvane pandemijom korona virusa

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2019. godini

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2020. godinu

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana šireg urbanog područjaGrada Zvornik, Zvornik 2020-2035

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Zvornik za period 2020-2022. godina.zip

9. Prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao ka.br. 86823 KO Zvornik

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim taksama

11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju na području grada Zvornika

12. Prijedlog Odluke o godišnjem finansijkom izvještaju grada Zvornik za 2019. godinu.zip

13. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01-31.12.2019. godine.zip

14. Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01-31.03.2020. godine.zip

15. Izvještaj o radu Gradonačenika i Gradske uprave grada Zvornik za 2019. godinu

16. Prijedlog Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za 2020. godinu

17. Prijedlog Programa korišćenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2020. godinu

18. Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornik u 2019. godini

19. Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije, Zvornik, za 2019. godinu

20. Izvještaj o radu AD Zvornik stan, Zvornik za period 01.01.-31.12. 2019. godine

21. Informacija o radu JP Regionalna deponija doo Zvornik za 2019. godinu

22. Izvještaj o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave Zvornik za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine

23. Informacija o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik

24. Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2019. godinu

25. Mišljenje po godišnjim izvještajima o radu javnih ustanova za 2019. godinu sa izvještajima o radu JU.zip

Pin It on Pinterest

Share This