Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Javne nabavke
  4.  » Odluke
Odluke
2022

Nabavka, ugradnja i održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na putevima na području grada Zvornika

Nabavka usluga putem direktnog TV prenosa emisije „Nedeljno popodne“ u gradu Zvorniku

Usluge uzorkovanja i analize zemljišta

Nabavka licence za program „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus““

Izrada fasade na objektu mjesne zajednice Glumina

Iznajmljivanje bine, rasvjete i ozvučenja za manifestaciju „Zvorničko ljeto 2022

Usluge angažovanja izvođača Mitra Mirića za manifestaciju Zvorničko ljeto 2022

Usluge angažovanja izvođača za manifestaciju Zvorničko ljeto 2022

Izvođenje radova na dogradnji kotlarnice u OŠ „Petar Kočić“ u Skočiću“

Rekonstrukcija, asfaltiranje, sanacija i izgradnja puteva, ulica, putne infrastrukture i objekata, sanacija klizišta na putevima i uređenje vodotoka

Nabavka vatrogasnog vozila sa nadgradnjom i opremom

Odluka o nabavci opreme za Civilnu zaštitu

Odluka o nastavku postupka „Izrada studije stanja životne sredine za deponiju Tilić Ada“

Instalacija informacionog sistema za kadrovsku evidenciju i obračun ličnih primanja i ostalog dohotka

Sanacija i trasiranje makadamskih puteva, izrada obaloutvrdnih i potpornih zidova

Nabavka goriva i maziva za motorna vozila Gradske uprave grada Zvornik

Odluka o poništenju postupka „Nabavka kancelarijskog materijala i papira – LOT2“

Nabavka namirnica za korisnike iz projekta narodne kuhinje

Odluka o izboru drugoplasiranog ponuđača „DUO Lujić“ d.o.o Zvornik

Nabavka informativnih usluga putem televizije – LOT1 i Nabavka informativnih usluga putem radija – LOT2

Usluge umrežavanja i linkova za potrebe nadzornih kamera MUP-a Republike Srpske

Izvođenje radova na rekonstrukciji mokrih čvorova u fiskulturnoj sali u OŠ „Vuk Karadžić“ u Roćeviću

Nabavka opreme za potrebe Službe profesionalne vatrogasne jedinice grada Zvornik

Usluge hvatanja i smještaja pasa lutalica na području grada Zvornik

Odluka o izboru – Uređenje zelenih površina u gradu Zvorniku

Odluka o nastavku postupka javne nabavke (2)

Usluge mjerenja i laboratorijskog ispitivanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području grada Zvornik

Izrada studije stanja životne sredine za deponiju Tilić Ada

Rekonstrukcija dijela puta Jerkići – Delići i asfaltiranje puta u naselju Radakovac

Nabavka, ugradnja, puštanje u rad i održavanje opreme za naplatu i kontrolu parkiranja u gradu Zvorniku

 

 

2021
Nabavka opreme video nadzora u gradu Zvorniku

Nabavka i montaža opreme za novi objekat Centra za socijalni rad u Zvorniku

Održavanja javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskim naseljima Karakaj i Divič – Lot1 i Čišćenje ulica i odvoz smeća u naselju Kozluk i utovar i odvoz smeća na putnim pravcima Pilica, Sapna, Crni Vrh i Kušlat – Lot2

Asfaltiranje puta u naselju Čolovnik i parking prostora u naselju Tulići

Odluka o poništenju postupka -Izrada studije stanja životne sredine za deponiju Tilić Ada

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Branjevo, u gradu Zvorniku

Izgradnja vodovodnog sistema, krak Lokanj – Pilica

Izvođenje građevinskih radova na rušenju objekta i ravnjanju terena kod pošte u Kozluku

Nabavka kancelarijskog materijala i papira – Lot2

Nabavka toplovodni cijevi, za OŠ „Petar Kočić“ u Kozluku.pdf

Nabavka i održavanje veb geografskog informacionog sistema

Izgradnja vodovodnog bunara za naselja Lupe, Hamzići i Ramići

Nabavka usluga direktnog TV prenosa emisije „Nedeljno popodne“ u gradu Zvorniku

Asfaltiranje dionice lokalnog puta Čališmani – Radića put, Klisa – LOT1 i Sanacija glavnog puta u MZ Donja Kamenica – LOT2

Nabavka novih tonera, mastila i ribona – Lot1 i Nabavka kancelarijskog materijala i papira – Lot2

Izvođenje unutrašnjih radova u Domu zdravlja Zvornik

Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje i održavanje čistoće

Nabavka antivirus programa ESET NOD 32

Vršenje usluga za održavanje programa Dokunova i Finova za potrebe Gradske uprave Zvornik

Nabavka i ugradnja stolica za tribine Rekreativno-sportskog centra u Zvorniku

Nabavka namještaja i opreme za potrebe ambulante na Branjevu

Nabavka i postavljanje paviljona u turističkom izletištu u Kiseljaku

Nabavka i ugradnja parkovskog mobilijara

Nabavka blokovske robe, dizajniranje, grafička priprema i štampa promotivnog materijala

Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje

Izvođenje fasaderskih i limarskih radova na sali Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Roćeviću

Izrada projekta nasipa na rijeci Drini, od želјeznog mosta do ušća rijeke Hoče u mjestu Karakaj

Nabavka vatrogasnog vozila sa opremom

Nabavka i postavlјanje pavilјona u turističkom izletištu u Kiselјaku

Nabavka goriva i maziva za motorna vozila Gradske uprave grada Zvornik

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Zvornik

Izgradnja zaštitne ograde pored igrališta kod Tehničko-školskog centra u Karakaju

Izvođenje dodatnih radova na zgradi Doma zdravlja u Zvorniku

Izvođenje dodatnih radova na dogradnji ambulante na Branjevu

Usluge uzorkovanja i analize zemljišta

Uređenje zelenih površina u gradu Zvorniku

Izvođenje dodatnih radova na izgradnji obaloutvrde i platoa na obali rijeke Drine u gradu Zvornik

Nabavka informativnih usluga putem televizije – LOT1 i Nabavka informativnih usluga putem radija – LOT2

Izrada projektne dokumentacije za zgradu Gradske uprave – LOT1 i Izrada projektne dokumentacije – nadogradnja i dogradnja zgrade Suda – LOT2

Nabavka čamaca i ronilačkog odijela sa opremom za potrebe Službe civilne zaštite

Nabavka vatrogasne opreme

Pin It on Pinterest

Share This