Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Javne nabavke
  4.  » Odluke
Odluke
2020
Izgradnja Doma kulture u Kamenici – faza I

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза I

Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Branjevo, u gradu Zvorniku

Asfaltiranje dijela nekategorisanog puta u naselju Tulići, u MZ Glumina

Rekonstrukcija, asfaltiranje i sanacija gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva sa sanacijom i izgradnjom prateće infrastrukture i sanacijom klizišta

Izrada projektne dokumentacije

Izgradnja vodovodnog sistema „Lokanj – Pilica“ – l faza

Izvođenje radova na izgradnji odvodnog kanalizacionog kolektora za dio naselja Jardan, u gradu Zvorniku – faza l

Odluka o poništenju postupka „Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje“

Rekonstrukcija mokrih čvorova u OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku

Nabavka i montaža koševa sa konstrukcijom

Izvođenje radova na dogradnji ambulante na Branjevu

Izvođenje naknadnih radova na sanaciji mosta kralja Aleksandra I Karađorđevića na rijeci Drini u gradu Zvorniku

Odluka o poništenju postupka „Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje“

Asfaltiranje dijela nekategorisanog puta u naselju Tulići, u MZ Glumina

Odluka o izboru – Nabavka i isporuka ogrevnog drveta u paleti

Rekonstrukcija dijela gradske ulice „Braće Jugović“ u Zvorniku

Odluka o poništenju

Izgradnja obaloutvrde i  platoa na obali rijeke Drine u gradu Zvornik

Nabavka radnih uniformi za PVJ Zvornik

Nabavka licence za program „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus“

Sistematska dezinsekcija – tretman uništavanja komaraca na području grada Zvornik za 2020.godinu

 

 

Pin It on Pinterest

Share This