Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Građanska patrola
Građanska patrola

“Građanska patrola” predstavlja moderan i funkcionalan koncept građanskog aktivizma prilagođen tehnologijama 21. vijeka.

Ova jedinstvena aplikacija omogućava građanima prijavu komunalnih i drugih problema u njihovom okruženju, bilo kad i bilo gdje, putem njihovih mobilnih uređaja. Glavna misija jeste postizanje ažurnije i efikasnije komunikacije između građana i lokalnih vlasti, s ciljem ostvarenja zajedničkog dobra.

Princip korištenja aplikacije se bazira na tome da građani detektuju problem u svojoj okolini, putem aplikacije naprave do 3 fotografije ili snime kratki video do 30 sekundi, te pošalju prijavu koja stiže direktno do nadležne institucije.
Aplikacija je u potpunosti besplatna za upotrebu, a možete je preuzeti putem „Google Play Store“ platforme za Android i AppStore platforme za IOS uređaje.

Кorisnici prilikom korištenja aplikacije ne ostavljaju tragove ličnih podataka i sve prijave problema su u potpunosti anonimne.

Zvornička „Građanska patrola“ obuhvata 11 oblasti:
1. Nepropisno parkiranje (Parkiranje na zelenoj površini i rezervisanom parking mjestu, nepropisno parkiranje u smislu zauzeća dva parking mjesta)
2. Nepropisno odlaganje otpada (Odlaganje otpada na mjestima koja za to nisu predviđena i divlje deponije)
3. Ulice i putevi (Manja i veća oštećenja na gradskim ulicama, lokalnim putevima i nekategorisanim putevima, kao što su udarne rupe, odroni, klizišta, drveće i druge prepreke)
4. Saobraćaj (Neispravna vertikalna (semafori, saobraćajno znakovi) i horizontalna (ležeći policajci, pješački prelazi, zaustavna i razdjelna linija na kolovozu i sl) saobraćajna signalizacija, ometanje pješačkog i automobilskog saobraćaja)
5. Rasvjeta (Neispravna i oštećena javna rasvjeta)
6. Zelene površine (Neadekvatno održavanje zelenih površina u gradu, neredovno košenje, suva i oštećena stabla ukrasno bilje i ostalo rastinje, itd).
7. Vodovod i kanalizacija (Prekid u snabdijevanju vodom, zaprljana voda, kvar na priključnom mjestu, začepljenje kanalizacije, neispravni i oštećeni šahtovi. Navedeni i slični problemi se trebaju odnositi na vodovodne i kanalizacione sisteme kojima upravlja preduzece AD “Vodovod i komunalije”)
8. Toplifikacija i gasifikacija (Prekid u snabdijevanju gasom, prekid u snabdijevanju toplotnom energijom, neadekvatna isporuka toplotne energije, nenajavljeni prekidi isporuke toplotne energije, neispravnost na uređajima koji dovode toplotnu energiju do domaćinstava a koji su u nadležnosti grada)
9. Ruševni objekti i fasade (Ruševni objekti i fasade koji predstavljaju opasnost za lica i objekte u neposrednom okruženju)
10. Odvoz otpada (Neredovan odvoz komunalnog otpada, prepunjeni i neispravni kontejneri i kante)
11. Uređenje i održavanje gradskog groblja (Uređenje i održavanje zajedničkih djelova gradskog groblja, pristupni putevi, staze, javne česme, košenje trave i sl).

Preuzmite aplikaciju

https://play.google.com/store/apps/details?id=ba.rs.gpatrola.zvornik

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНЛАНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД “Водовод и комуналије”.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This