Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
SECAP

AKCIONI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA I KLIMATSKIH PROMJENA (SECAP)

Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP-Sustainable Energy and Climate Action Plan) je ključni dokument koji predstavlja način na koji će lokalne vlasti doprinijeti realizaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou u odnosu na klimatske promjene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje efekta staklene bašte.

Ovaj Plan se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja. Pomenuti elementi služe kao osnova za utvrđivanje sveobuhvatnog kompleta radnji koje lokalne vlasti planiraju izvršiti kako bi ostvarili ciljeve za prilagođavanje i ublažavanje uticaja klimatskih promjena. U planu se koriste rezultati Referentnog inventara emisija sa ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće poduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti. Plan definiše konkretne mjere redukcije, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provedive aktivnosti.

Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje. Pored toga, značajne mjere za redukciju korištenja energije mogu se postići u drugim uslugama, kao što su javni prevoz i javna rasvjeta. Prostorno planiranje i organizacija sistema prevoza su nadležnost većine lokalnih i regionalnih vlasti, u kojima strateško planiranje i uspostava energetskih standarda koji će se poštivati pri izgradnji novih zgrada mogu značajno reducirati korištenje energije.

Akcioni plan energetski održivog razvoja Zvornika 2012-2020. godine