Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Statut
Statut

Statutom se uređuju poslovi Grada Zvornik kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja utvrđena zakonom i ovim Statutom.

STATUT GRADA ZVORNIK

Grad Zvornik je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave, u kojoj njeni građani neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika  učestvuju u ostvarivanju svojih zajedničkih interesa i u kojoj njeni organi, u granicama zakona, regulišu i upravljaju javnim poslovima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, a u interesu lokalnog stanovništva.  Sjedište grada je u Zvorniku.

Pin It on Pinterest

Share This