Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Prijava korupcije
Prijava korupcije

Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojim se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za različite oblike koruptivnog ponašanja i nepravilnosti u radu.

 Plan integriteta predstavlja rezultat samoprocjene podložnosti institucije na koruptivno djelovanje i nepravilnosti. Strateški okvir plana je povećanje transparentnosti i javnosti rada, a time i jačanje povjerenja građana u rad jedinica lokalne samouprave.

Grad Zvornik opredijeljen je da primjenom preventivnih mjera, jača povjerenje građana u vladavinu prava i zakona, te da sprovođenjem antikoruptivnih mjera spriječi i suzbije koruptivno djelovanje.

Prevencijom se sprečava nastanak koruptivnih pojava, kroz predlaganje mjera za poboljšanje integriteta i sačinjavanje registra rizika i adekvatnih mjera za otklanjanje uzroka, odnosno rizika za nastanak i razvoj korupcije. Ovo se ogleda ne samo kroz smanjenje korupcije kao davanja i primanja mita, već i kroz otklanjanje etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka putem planiranja i sprovođenja planova integriteta.

PRIJAVA KORUPCIJE:

U skladu sa Uputstvom o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Gradskoj upravi Zvornik (Službeni glasnik Grada Zvornika broj 5/18) korupcija se može prijaviti na jedan od sledećih načina:

  1. putem pošte na adresu Gradska uprava Zvornik, ul. Svetog Save br. 124, 75400 Zvornik sa naznakom „prijava korupcije“;
  2. putem elektronske pošte na adresu: sladjana.tijanic@gradzvornik.org;
  3. u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave;
  4. usmeno na zapisnik kod ovlašćenog službenika u Gradskoj upravi i
  5. putem aplikacije APK na standardnom elektronskom obrascu

ONLINE PRIJAVA KORUPCIJE

Aplikacija je namjenjena za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u radu javne uprave

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНЛАНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД “Водовод и комуналије”.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This