Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Prijava korupcije
Prijava korupcije

План интегритета је интерни антикорупциони документ који садржи скуп мјера правне и практичне природе којим се спречавају и отклањају могућности за различите облике коруптивног понашања и неправилности у раду.

План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности. Стратешки оквир плана је повећање транспарентности и јавности рада, а тиме и јачање повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе.

Град Зворник опредијељен је да примјеном превентивних мјера, јача повјерење грађана у владавину права и закона, те да спровођењем антикоруптивних мјера спријечи и сузбије коруптивно дјеловање.

Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, кроз предлагање мјера за побољшање интегритета и сачињавање регистра ризика и адекватних мјера за отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције. Ово се огледа не само кроз смањење корупције као давања и примања мита, већ и кроз отклањање етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета.

PRIJAVA KORUPCIJE:

  • putem redovne pošte na adresu Gradske uprave Grada Zvornik (Svetog Save 124, 75 400 Zvornik) sa naznakom – Komisija za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i drugim nepravilnostima
  • putem elektronske pošte na sledeću adresu:
  • u sanduče za prijavu korupcije koje se nalazi u prostorijama Gradske uprave
  • usmeno na zapisnik kod službenog lica u Gradskoj upravi

ONLINE PRIJAVA KORUPCIJE

Aplikacija je namjenjena za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u radu javne uprave

Pin It on Pinterest

Share This