Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica
Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica

 

 

 

 

 

 

 

Sjedište: Ulica Vuka Karadžića bb
Tel/ faks: 056/210-133
Tel/ faks: 056/232-420
Hitni pozivi: 123
E-pošta: slavisa.milic@gradzvornik.org
Starješina: Slaviša Milić

 

Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica nadležna je za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugrožene požarom i elementarnim nepogodama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, ostvarivanje zadataka jedinice civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, kontrola ispravnosti i servisiranje vatrogasnih aparata i hidrantske opreme za gašenje požara i druge poslove u skladu sa zakonom.

Pin It on Pinterest

Share This