Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Privreda i preduzetnici
  4.  » Privrednici i preduzetnici
Privrednici i preduzetnici

Grad Zvornik važi za privredno najrazvijeniji grad regije Birač.

Na području Zvornika posluju 1.124 privredna subjekta među kojima je 330 privrednih društava i 794 preduzetnika.

Nešto više od 87% privrednih društava je organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Ostalo su akcionarska društva.

Privredna društva sa sjedištem u Zvorniku se pretežno bave trgovinom na veliko i malo (86), prerađivačkom industrijom (66), građevinarstvom (44) i saobraćajem i skladišenjem (34). Manje ih obavlja zdravstvene i socijalne djelatnosti (17) te stručne, naučne i tehničke djelatnosti (14). Najređe su ostale uslužne djelatnosti (9), informacije i komunikacije (7), poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (6), proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom (6), vađenje ruda i kamena (5), djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane (4), poslovanje nekretninama (4), obrazovanje (3), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3), snabdijevanje vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom (1) i finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1).

Najveći broj preduzetnika posluje u oblasti trgovine, zanatstva i ugostiteljstva. Među zanatlijama je najviše frizera, auto servisa, građevinskih radnji, pekara, radnji za poravke električnih aparata, računara i telekomunikacione opreme, auto perionica i  zlatara. Nešto manji broj zanatlija se bavi djelatnošću proizvodnje betonskih elemenata, fotokopirnica, krojača i optičara, mašinskom obradom metala, mesara i pržionice kafe, časovničara, fotografa, štamparija, radnji za proizvodnju namještaja i prehrambenih proizvoda. Djelatnošću čišćenja i proizvodnjom stočne hrane se bavi jako mali broj zanatlija. Gumar i obućar su, takođe, rijetke djelatnosti. 

Ovdje se nalazi detaljan prikaz privrednih subjekata sa sjedištem na području grada Zvornika.

 

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

ALUMINA D.O.O  Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 260 435 056 260 970 www.aluminazv.ba ZEOCHEM D.O.O.  Karakaj 229a, 75400 Zvornik 056 490 830 zoran.petkovic@zeochem.com www.zeochem.com STUDEN-PROM D.O.O  Karakaj 102a, 75400 Zvornik 056 260 677 studenprom@teol.net OBUĆA D.O.O  Karakaj 102c, 75400 Zvornik 056 260 718 obuca@obuca-zvornik.com www.obucazvornikdotcom.wordpress.com VITINKA AD Ul. Drinska dva br. 30, 75413 Kozluk vitinka@vitinka.com www.vitinka.com GOD D.O.O  Čelopek bb, 75400 Zvornik 056 263 555 doogod@spinter.net www.godzvornik.com

  1. NOVEMBAR D.O.O

Ul. Vuka Karadžića 148, 75400 Zvornik 056 210 567 nebojsa23@live.com www.6novembar.com ZO-ŽI D.O.O  Čelopek 252, 75400 Zvornik 056 261 077 graditezozi@teol.net www.zo-zi.ba TRIO TRŠIĆ D.O.O  Tršić bb, 75413 Kozluk 056 316 600 triotrsic@yahoo.com SMRČAK D.O.O  Karakaj 54a, 75400 Zvornik 056 263 686 smrcak-zv@teol.net www.smrcak.com ENIKON-MONT D.O.O   Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 260 742 sekretarijat@enikon-mont.com MOLARIS D.O.O   Kozluk bb, 75413 Kozluk 056 313 190 molaris@teol.net www.mlinmolaris.com EUROGRAFIKA D.O.O Karakaj 104e, 75400 Zvornik 056 490 401 eurografika@gmail.com www.eurografika.net TISA MOD D.O.O  Karakaj bb, 75400 Zvornik 056/263-680 tisamod@hotmail.com KRISTIJAN LAVIS D.O.O  Čelopek bb, 75400 Zvornik 056 277 370 kristijanlavis@teol.net JEZERO PLAST D.O.O  Ekonomija bb, 75400 Zvornik 065 789-215 jezeroplast@live.com MEGA SISTEM D.O.O  Pađine bb, 75413 Kozluk 056 398 668 megasistemdoo@gmail.com

GRAĐEVINARSTVO

ZVORNIK – PUTEVI AD Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 260 215 info@zvornikputevi.net www.zvornikputevi.com JOKIĆ – INVEST D.O.O Ekonomija 9. ulica broj 34, 75400 Zvornik 056 211 529 info@jokic-invest.com www.jokic-invest.com ENIKON – GRADNJA D.O.O  Ul. Svetog Save bb, 75400 Zvornik 056 215 842 www.enikongradnja.ba GENEX D.O.O  Ul. Karađorđeva 2, 75400 Zvornik 056 490 630 genexbiro@gmail.com www.genexdoo.com KESO – GRADNJA D.O.O   Tršić bb, 75413 Zvornik 056 316 106 kesogradnja@gmail.com www.kesogradnja.com DUO LUJIĆ D.O.O  Trg kralja Petra I Karađorđevića bb, 75400 Zvornik 056 215 417 dooduolujic@gmail.com  

TRGOVINA

STIL D.O.O  Čelopek bb, 75400 Zvornik 056 273 010 stil.zvornik@gmail.com BEOPROM – 076 D.O.O Ekonomija, Prva ulica broj 2, 75400 Zvornik 056 211 881 beoprom@gmail.com KESO – PROMET D.O.O Karakaj 470A, 75400 Zvornik 056 490 125 kesozitopromet@gmail.com www.kesopromet.com ZVORNIČANKA D.O.O  Ulica Svetog Save 2/2, 75400 Zvornik 056 210 247 zmarketi@gmail.com TEHNOMANIJA D.O.O Ekonomija Ulica Deveta broj 1, 75400 Zvornik 056 261 506 tehnomanijars@hotmail.com M&V GROUP D.O.O Oraovac bb, 75404 Glumina 056 318 411 mvgroup15@gmail.com MONTI D.O.O  Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 490 300 info@monti-doo.com www.monti-doo.com  

SAOBRAĆAJ

EURO PETROL OIL D.O.O Karakaj 90B, 75400 Zvornik 056 260 077 office@europetroloil.com www.europetroloil.com  

HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO

HOTEL VIDIKOVAC  Divič Ulica Druga broj 56, 75400 Zvornik 056 490 657 hotelvidikovaczv@gmail.com www.hotel-vidikovac.com HOTEL NOVAK  Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 261 215 hotelnovakzvornik@gmail.com www.hotel-novak.com HOTEL CENTRAL Ulica Karađorđeva 9, 75400 Zvornik 056 490 130 centralscalazv@gmail.com www.centralzvornik.ba MOTEL LAGUNA  75400 Zvornik 056 210 002 kontakt@motellaguna.com www.motellaguna.com MOTEL VIKTORIJA  Karakaj bb, 75400 Zvornik 056 260 159 motelvictoria@hotmail.com  

Pin It on Pinterest

Share This