Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Investiraj
  4.  » Poslovne/industrijske zone
Poslovne/industrijske zone
POSLOVNA ZONA "JADAR"

Kako bi se podstakli rast i razvoj postojećih i otvaranje novih poslovnih subjekata, te pokretanje proizvodnih djelatnosti i ulaganje domaćih i stranih investitora na području grada Zvornik, osnovana je Poslovna zona „Jadar“. Ona je u vlasništvu Vlade Republike Srpske koja je pravo upravljanja prenijela na lokalnu zajednicu. Nalazi se u Karakaju, prigradskom naselju u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa funkcijom robnog carinskog terminala i magistralnih saobraćajnica (M4 i M19). Prostire se na jedinstvenoj parceli površine 8,09 ha i ima izgrađenu infrastrukturu koja se treba urediti i staviti u funkciju. Procedura i uslovi ulaska investitora u Poslovnu zonu „Jadar“ utvrđeni su Pravilnikom o uslovima i postupcima davanja u zakup zemljišta i objekata investitorima. Njime je određeno da se zemljište i objekti mogu kupiti od Vlade Republike Srpske ili uzeti u zakup od lokalne uprave na period od pet godina koji može biti produžen na 10 godina nakon isteka prve godine od pokretanja proizvodnje, da visina zakupnine zavisi od veličine površine koja je predmet zakupa i da je zakupnina niža u periodu pripreme za proizvodnju ne dužeg od šest mjeseci, da investitor može biti oslobođen do 60 odsto ukupne zakupnine ako ulaže sopstvena sredstva u građevinske i druge radove koji služe prilagođavanju objekta opštoj namjeni (struja, voda, kanalizacija), te da prednost imaju investitori koji zapošljavaju više radnika (najmanje jedan radnik na svakih 1000m² zauzetog prostora (zemljišta), odnosno najmanje tri radnika na 1000m² zauzetih funkcionalnih objekata) i imaju proizvodnju namijenjenu izvozu. Trenutno u Poslovnoj zoni „Jadar“ svoju djelatnost obavljaju dva preduzeća. Ostalim zainteresovanim investitorima mogu se prodati ili dati u zakup drugi objekti ukupne površine 19.955 msa  48.438 m2 zemljišta.  

INVESTICIONA LOKACIJA "INŽENJERING"

Investiciona lokacija „Inženjering“ je udaljena svega 4 km od gradskog jezgra. Nalazi se u neposrednoj blizini graničnog prelaza Karakaj koji ima funkciju robno-carinskog terminala za teretni saobraćaj i međunarodne pruge Srbija-BiH sa utovarno-pretovarnom stanicom. Direktno je povezana sa magistralnim putem M19 koji ide od Bijeljine preko Zvornika do Sarajeva i M4 koji vodi od Zvornika do Tuzle i dalje u BiH.

„Inženjering“ se prostire na 7,1ha i obuhvata 11 objekata.

Slobodna je jedna parcela površine 2.462,50m2 koja se može cijepati.

Dostupni su i objekti Upravna zgrada (518m2) sa ekonomskim dvorištem (2.583m2) i Privredna zgrada Barake (518m2)  sa ekonomskim dvorištem (547m2).

INVESTICIONA LOKACIJA "NOVI IZVOR"

Od preduzeća „Novi izvor“ AD  u stečaju otkupljeno je zemljište u široj industrijskoj zoni u Karakaju. Međutim, ono nije izgrađeno i predstavlja „brownfield“ lokaciju koja se može ponuditi investitorima.

Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu u saradnji sa nadležnim odjeljenjima Gradske uprave, komunalnim i javnim preduzećima sačinio je Okvirnu ponudu za potencijalnog investitora u investicionoj lokaciji "Inženjering".

Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu u saradnji sa nadležnim odjeljenjima Gradske uprave, komunalnim i javnim preduzećima sačinio je  Okvirnu ponudu za potencijalnog investitora u investicionoj lokaciji “Inženjering”. 

 

Pin It on Pinterest

Share This