Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » 
  7. Odjeljenje za inspekcijski nadzor
  8.  » Odjeljenje za inspekcijski nadzor
Odjeljenje za inspekcijski nadzor
Sjedište: Svetog Save 124
Telefon: 056/490-363
Faks: 056/232-221
E-pošta: fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org
Načelnik: Fahir Ferhatbegović

U Odjeljenju za inspekcijski nadzor izvršavaju se zakoni, drugi propisi i opšti akti  u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast inspekcijskog nadzora. Odjeljenje vrši inspekcijski nadzor po principu funkcionalne povezanosti sa Inspektoratom,  izuzev poslova koji su zakonom stavljeni u nadzor Republičke uprave za inspekcije, vrši inspekcijski nadzor nad aktivnostima kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti.

Nadležnosti Odjeljenja su: tržišne inspekcije, zdravstvene inspekcije, veterinarske inspekcije, vodne inspekcije, poljoprivredne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, saobraćajne inspekcije, ekološke inspekcije, inspekcije hrane i inspekcije rada,sprovođenje upravnog i inspekcijskog  postupka u poslovima nadzora, izricanje prekršajnih naloga, podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv prekršilaca/počinilaca iz nadležnosti inspekcije,zastupanje Gradske uprave kod Osnovnog suda u prekršajnom postupku, postupanje po predstavkama za izvršenje inspekcijskog nadzora te dostavljanje pisanog obavještenja podnosiocima predstavki, donošenje programa i planova u obavljanju inspekcijskog nadzora, vođenje evidencije o obavljenim inspekcijskim nadzorima.

 

Pin It on Pinterest

Share This