Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » 
  7. Odjeljenje za opštu upravu
  8.  » Odjeljenje za opštu upravu
Odjeljenje za opštu upravu

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-220 Faks: 056/232-221 E-pošta: muradif.selimovic@gradzvornik.org Načelnik: Muradif Selimović Odjeljenje za opštu upravu nadležno je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast opšte uprave. U Opštoj upravi su stručni i upravni poslovi u oblasti matičnih knjiga i građanskih stanja (naknadnog upisa u matične knjige, državljanstva, promjene ličnog imena i dr.), poslovi prijemne kancelarije, protokola, pisarnice, dostavne službe, arhive, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa i radnih knjižica, izdavanje izvoda i  uvjerenja iz javnih evidencija koje vodi, izdaje potvrde o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je na to zakonom ovlašćeno, poslovi iz nadležnosti mjesnih kancelarija, pružanje pravne pomoći,  vođenje postupka po pritužbama građana, vršenje nadzora nad radom savjeta mjesnih zajednica, sprovođenje postupka administrativnog izvršenja nenovčanih obaveza u slučajevima utvrđenim zakonom, i drugi. U okviru Odjeljenja za opštu upravu organizovana su dva odsjeka: Odsjek za poslove prijemne kancelarije i mjesne kancelarije Telefon: 056/232-250 Faks:056/232-221 E-pošta: mirjana.jovic@gradzvornik.org Šef Odsjeka: Mirjana Jović Odsjek za upravno-pravne poslove Telefon: Faks: 056/232-221 E-pošta: Šef Odsjeka: Radno vrijeme svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova (Šalter sala od 07:00 do 16:00 časova). Da biste ostvarili svoja prava i obaveze potrebno je da na vrijeme i na pravom mjestu popunite vaše zahtjeve.  

„Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji drugi sadržaj, uključujući svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sačinjena i kako je klasifikovana“ (Član 3. tačka 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj).

Indeks registar, uz nazive odjeljenja i službi Gradske uprave, sadrži osnovne vrste informacija koje službe, s obzirom na svoj djelokrug, posjeduju. Za informacije koje nisu navedene u indeks registru, obratite se službeniku za informisanje, ili ih pronađite u jednoj od brojnih brošura, koje su, kao i ovaj indeks registar i vodič za pristup informacijama, takođe besplatni.

Vodič je detaljan prikaz Zakona o slobodi pristupa informacijama.

 

Odjeljenje za opštu upravu

Pin It on Pinterest

Share This