Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » Odjeljenje za finansije
Odjeljenje za finansije

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-252 Faks: 056/232-221 E-pošta: srdjan.despic@gradzvornik.org Načelnik: Srđan Despić

Odjeljenje za finansije obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Skupštine grada. U okviru odjeljenja organizovani su odsjeci za obavljanje određenih poslova i to: odsjek za finansije i računovodstvo, odsjek za budžet i odsjek za trezor.

U Odjeljenju za finansije obavljaju se poslovi praćenja i primjene propisa/standarda trezorskog poslovanja, budžetskog sistema, računovodstva i Međunarodnih računovodstvenih standarda, pripremanje prijedloga odluka o budžetu, rebalansu budžeta i izvršenju budžeta, praćenje realizacija i izvršenja budžeta Grada po budžetskim korisnicima i o tome izvještava Skupštinu grada i Gradonačelnika. Odjeljenje za finansije priprema dokumentaciju prilikom kreditnog zaduženja Grada, prati trošenje kreditnih sredstava, u skladu sa odlukom o kreditnom zaduženju i vođenje registra izdatih garancija Gradske uprave, vodi evidenciju ugovora Gradske uprave kao i realizaciju sklopljenih ugovora, odluka i zaključaka.

U Odjeljenju za finansije organizovana su tri odsjeka:

Odsjek za finansije i računovodstvo

Telefon: 056/232-265 Faks: 056/232-221 E-pošta: miladin.ristic@gradzvornik.org Šef Odsjeka: Miladin Ristić

Odsjek za budžet Telefon: 056/232-237 Faks: 056/232-221 E-pošta: vesna.boskovic@gradzvornik.org Šef Odsjeka: Vesna Bošković

Odsjek za trezor Telefon: 056/232-235 Faks: 056/232-221 E-pošta: svjetlana.petkovic@gradzvornik.org Šef Odsjeka: Svjetlana Petković

Budžet

Буџет града је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања, годишњих расхода и других издатака. Припрема и доношење буџета Града врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:97/16), Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број:5/17).

Буџет за 2020.годину усвојен је на 33. сједници Скупштине града Зворник. Буџет је објављен у Службеном гласнику града Зворник број: 15/2019

 

KREDITNA SPOSOBNOST GRADA

Kreditna sposobnost ili bonitet je ocjena vjerovatnoće podmirivanja preuzete obaveze u dogovorenom roku. Kvalitetnom procjenom boniteta klijenata banke umanjuju rizik loših plasmana. Implementacija investicionih projekata lokalnih samouprava zavisi od njihove sposobnosti da prikupe neophodne fondove putem kombinacije sopstvenih sredstava i eksternog finansiranja. Finansiranje putem zaduživanja omogućava gradskim upravama da sprovode vise infrastrukturnih projekata u kraćem vremenskom periodu nego što bi to bio slučaj kada bi se oni finansirali iz sopstvenih izvora. Finansijski okvir za lokalne samouprave igra ključnu ulogu u održivom razvoju tržišta kredita lokalnih vlasti. Način na koji su dizajnirana unutar-državna fiskalna struktura zajedno sa računovodstvenim sistemom i procedurama izvještavanja jesu važni faktori koje finansijske institucije uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja finansiranja lokalne samouprave. Uspostavljanjem opšte strukture lokalnih prihoda i rashoda, unutar-državni fiskalni okvir određuje u širem smislu i kapacitet zaduživanja lokalnih samouprava unutar države. Lokalna zajednica se može zadužiti ne više od 18% redovnih prihoda te lokalne zajednice u prethodnoj fiskalnoj godini. Ukupan dug lokalne zajednice po izdatim garancijama ne može preći 30% redovnih prihoda iz prethodne fiskalne godine. Kreditna sposobnost grada Zvornik u 2020. godini je pozitivna.  

Pin It on Pinterest

Share This