Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Obrazovanje
Obrazovanje

U oblasti obrazovanja, lokalna vlast ima zakonom propisanu obavezu da obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskim ustanovama. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Obaveza grada Zvornik je da obezbijedi dio sredstava za investiciono-tekuće održavanje, u skladu sa mogućnostima, materijalne troškove škole, za takmičenje učenika na opštinskom nivou, kao i troškove učešća učenika sa područja grada na regionalnom takmičenju.

PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Predškolsko obrazovanje odvija se u Javnoj predškolskoj vaspitno obrazovnoj ustanovi (JPVOU) dječiji vrtić „Naša radost“. Rad vrtića je organizovan kroz cjelodnevni i poludnevni boravak, produženi boravak (školska djeca), igraonice i pripremna odjeljenja. Ukupan kapacitet je smještaj 330 djece u dva objekta. U gradu takođe radi i dječji vrtić „Neven“ u fabrici Alumina d.o.o.  Svi vrtići u javnom i privatnom sektoru, rade u skladu sa Programom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje koji donosi Ministarstvo prosvjete i kulture.

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

Adresa:  Svetog Save 29,75400 Zvornik
Tel/faks: 056/210- 552
E-pošta: nasa.radost@yahoo.com

DJEČJI VRTIĆ „NEVEN“ ALUMINA D.O.O

Adresa:  Karakaj,75400 Zvornik
Tel/faks: 056/260-435
E-pošta: sec@birac.ba

 

OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnovno obrazovanje se odvija u šest (6) centralnih i 18 područnih škola, kao i osnovnoj muzičkoj školi „Vojin Komadina“.  U školskoj 2019/2020. godini u osnovnim školama se školuje …… učenika od prvog do devetog razreda. Nastava u osnovnim školama u školskoj 2018/19. godini odvijala se u skladu sa Kalendarom rada za pomenutu školsku godinu, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

OŠ „SVETI SAVA“ ZVORNIK

Adresa: Ulica Svetog Save 71 A, 75 400 Zvornik
Tel/faks: 056/210-284
E-pošta: os144@skolers.org
Internet stranica: https://svetisavazvornik.org/

OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ ČELOPEK

Adresa: Čelopek bb, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056/270-650
E-pošta: os159@skolers.org

OŠ „PETAR KOČIĆ“ KOZLUK

Adresa: Drinska 70,75413 Kozluk
Telefon: 056/310-130
Faks: 056/310-110
E-pošta: os145@skolers.org

OŠ „VUK KARADŽIĆ“ ROĆEVIĆ

Adresa: Roćević bb,75413 Kozluk
Telefon: 056/398-082
E-pošta: os147@skolers.org

OŠ „JOVAN CVIJIĆ“ DRINJAČA

Adresa: Drinjača bb,75410 Zvornik
Telefon: 056/395-071
E-pošta: os204@skolers.org

OŠ „NIKOLA TESLA“ PILICA

Adresa: D.Pilica bb,75412 Zvornik
Telefon: 056/393-649
E-pošta: os146@skolers.org

OMŠ „VOJIN KOMADINA“ ZVORNIK

Adresa: Ulica Svetog Save 71A, 75400 Zvornik
Telefon: 056/232-090
E-pošta: ms06@skolers.org
Internet stranica: https://www.omsvk.org/

 

SREDNJE OBRAZOVANJE

Na području grada srednje obrazovanje, kako opšte tako i stručno, se odvija u dva (2) srednjoškolska centra, oba javna.  U školskoj 2019/2020. godini školuje se ukupno …. srednjoškolaca.  Među njima je ……  učenika, koji su sa drugih opština, a školuju se u srednjim školama grada Zvornik.

JAVNA USTANOVA SREDNJOŠKOLSKI CENTAR „PETAR KOČIĆ“ ZVORNIK

Adresa: Vuka Karadžića 69, 75400 Zvornik
Telefon: 056/490-292
Faks:056/490-296
E-pošta: ss62@skolers.org
Internet stranica: https://www.gimissspkzv.org/

 

JAVNA USTANOVA TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR KARAKAJ

Adresa: Vuka Karadžića 69, 75400 Zvornik
Telefon: 056/260-899
Faks: 056/490-115
E-pošta: ss63@skolers.org
Internet stranica: https://www.jutsczv.org/

VISOKO OBRAZOVANJE

Zvornik je centar regije Birač i sjedište Tehnološkog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo. Tehnološki fakultet u Zvorniku je osnovan i počeo da radi sa prvom generacijom studenata akademske 1993/1994. godine na osnovu Odluke Narodne Skupštine Republike Srpske. Na Tehnološkom fakultetu možete studirati na dva studijska programa prvog ciklusa studija i to: 1. Hemijsko inženjerstvo i tehnologija i 2. Biologija. Ukupan broj studenata  u akademskoj 2019/2020 je…..

TEHNOLOŠKI FAKULTET KARAKAJ, UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Adresa: Karakaj 34A, 75400 Zvornik
Telefon: +38756/260-190
Faks:+38756/261-072
E-pošta: sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Više o radu Fakulteta možete pronaći na internet stranici: https://www.tfzv.ues.rs.ba

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНЛАНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД “Водовод и комуналије”.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This