Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Sport
SREDSTVA ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE
 

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Rješenje o registraciji (ako nije dostavljeno u prethodnoj godini) (kopija, nadležni sud)
 • Plan rada (original, sportska organizacija)
 • Izvještaj za prethodnu godinu (original, sportska organizacija)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA.

Odluka o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta grada Zvornika (Službeni glasnik Grada Zvornik, br. 04/18).

 

FINANSIRANJE EKIPA I SPORTISTA NA MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA
Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeće priloge:

 • Dokaz o učešću na međunarodnim takmičenjima, sa naznačenim ekipama i pojedincima koji su ostvarili sportske rezultate i stekli pravo učešća
 • Dokaz da je sportska organizacija ili pojedinac ostvario rezultat-normu za učešće na međunarodnim takmičenjima
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA.

 

FINANSIRANJE TRADICIONALNIH SPORTSKIH MANIFESTACIJA
Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeće priloge:

 • Dokaz da su manifestacija ili turnir  tradicionalni,
 • Program manifestacije sa sadržajem, troškovima, vremenom održavanja, ciljem i učesnicima;
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA.

 

 

FINANSIRANJE TRADICIONALNIH SPORTSKIH MANIFESTACIJA
Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeći prilog:

 • Program manifestacije ili takmičenja sa sadržajem, troškovima, vremenom održavanja, ciljem i učesnicima
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 60 DANA.

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
Izvještaj se predaje u Šalter sali Gradske uprave Zvornik.

 Obrazac za izvještaj

 

NARATIVNI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
Izvještaj se predaje u Šalter sali Gradske uprave Zvornik.

 

UPITNIK ZA SPORTSKE KLUBOVE
Popunjen upitnik se predaje u Šalter sali gradske uprave Zvornik.

 

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM AKTIVNOSTIMA SPORTSKIH KLUBOVA
 

Izvještaj se predaje u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz izvještaj potrebno je priložiti i sljedeća dokumenta:

 • Narativni izvještaj (original, sportska organizacija)
 • Finansijski izvještaj sa dokazima o novčanim transakcijama (kopije izvoda, računa, odluka i sl, organizacija, preduzeće, banka)
 • Obrazac upitnika

 

Pin It on Pinterest

Share This