Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Gradska uprava
Gradska uprava

Gradska uprava neposredno sprovodi gradske propise, izvršava zakone i druge propise Republike Srpske i BiH čije izvršenje je povjereno gradu, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština grada i Gradonačelnik. Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave su odjeljenja i službe. Unutrašnja organizaciona jedinica odjeljenja ili službe je odsjek.

Posebna organizaciona jedinica u Gradskoj upravi je Kabinet gradonačelnika.  Samostalna organizaciona jedinica u Gradskoj upravi je odsjek. Radi obavljanja određenih poslova iz djelokruga rada Gradske uprave i povjerenih poslova državne uprave i stvaranja uslova za efikasnije i ekonomičnije obavljanje tih poslova u pojedinim naseljenim mjestima na teritoriji Grada, obrazuju se mjesne kancelarije.

Pin It on Pinterest

Share This