Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradonačelnik
  4.  » Zamjenik gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

MILOŠ TOMIĆ, zamjenik gradonačelnika grada Zvornik

Rođen: 08. februara 1983. godine u Zvorniku.

Obrazovanje: Osnovnu školu završio je u Drinjači, a srednjoškolsko obrazovanje u Tehničkom školskom centru Zvornik. Zvanje diplomiranog ekonomiste-revizora stekao je na Fakultetu finansijskog menadžmenta i osiguranja Univerziteta Sinergija u Bijeljini.

Radno iskustvo: Godine 2007. odradio je pripravnički staž u opštini Zvornik. Nakon toga radio je različite poslove u više odjeljenja opštinske i gradske administracije. Imenovan je na mjesto načelnika Službe za javne nabavke 2017. godine. Na mjesto zamjenika gradonačelnika Zvornika imenovan 2023. godine, nakon prijevremnih izbora održanih u februaru iste godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Skupština grada na prijedlog gradonačelnika bira zamjenika. Zamjenik gradonačelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri gradonačelnik grada. On zamjenjuje gradonačelnika i djeluje u njegovo  ime kada je ovaj drugi odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika  prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, zamjenik gradonačelnika obavlja dužnost gradonačelnika do izbora novog gradonačelnika. Ukoliko zamjenik gradonačelnika u slučaju iz prethodnog stava ovog člana iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnost gradonačelnika ili grad nema zamjenika gradonačelnika, Skupština grada će izabrati vršioca dužnosti zamjenika gradonačelnika do izbora gradonačelnika, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine. Zamjenik gradonačelnika je profesionalno lice.

Pin It on Pinterest

Share This