Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradonačelnik
  4.  » Zamjenik gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
BOJAN IVANOVIĆ, zamjenik gradonačelnika grada Zvornik
Rođen: 03.11.1979. godine u Zvorniku
Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
Radno i političko iskustvo: Na mjesto zamjenika gradonačelnika imenovan 2015. godine, a od 2010. godine bio na mjestu načelnika Odjeljenja za finansije u Gradskoj upravi grada Zvornik.

Skupština grada na prijedlog gradonačelnika bira zamjenika. Zamjenik gradonačelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri gradonačelnik grada. On zamjenjuje gradonačelnika i djeluje u njegovo  ime kada je ovaj drugi odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika  prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, zamjenik gradonačelnika obavlja dužnost gradonačelnika do izbora novog gradonačelnika. Ukoliko zamjenik gradonačelnika u slučaju iz prethodnog stava ovog člana iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnost gradonačelnika ili grad nema zamjenika gradonačelnika, Skupština grada će izabrati vršioca dužnosti zamjenika gradonačelnika do izbora gradonačelnika, u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine. Zamjenik gradonačelnika je profesionalno lice.

Pin It on Pinterest

Share This