Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Konkursi
Prijava na javni konkurs(za organe JLS)
JAVNI KONKURSI 2024
  1. Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje u 2024. godini.

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu, za oba supružnika,
  • Medicinsku dokumentaciju kojom dokazuju prethodne pokušaje asistirane reprodukcije,
  • Medicinsku dokumentaciju kojom dokazuju neophodnost donacije reproduktivnog materijala,
  • Predračun ili račun troškova asistirane reprodukcije, odnosno donacije reproduktivnog materijala,
  • Fotokopiju tekućeg računa.
  1. Javni K O N K U R S za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata u 2024. godini i Dopuna konkursa za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. Javni K O N K U R S za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija u 2024. godini  i Dopuna konkursa za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija
Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije
Ponovni Javni konkurs za upravne odbore
Konkurs za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija 2020
Konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata 2020
Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta

Javni pozivi i konkursi

Pin It on Pinterest

Share This