Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Vaspitanje i obrazovanje
 4.  » Ustanove osnovnog obrazovanja
Ustanove osnovnog obrazovanja
OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“, ZVORNIK

OŠ Sveti Sava osnovana je 1976. godine, a u registar osnovnih škola u Republici Srpskoj upisana je pod rednim brojem 63.  U sastavu škole nalaze se četiri petorazredne osnovne škole: na Diviču, na Kula Gradu, u Snagovu i u Liplju. U školskoj godini (2019/ 2020) ukupno je upisano 1465 učenika raspoređenih  u 63 odjeljenja.

OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“, ČELOPEK
 • Adresa: Čelopek bb, 75400 Zvornik
 • Direktor Sanja Tanacković
 • Telefon: 056/270-650
 • E-pošta: os159@skolers.org

OŠ “Desanka Maksimović” osnovana je odlukom Ministarstva prosvjete Republike Srpske od 21.06.2002. godine. U sastavu škole nalazi se pet osnovnih škola i to: u Karakaju,  u Oraovcu, u Križevićima i u Petkovcima-devetorazredne škole a u Ceru – petorazredna škola. U školskoj godini 2019/ 2020. godini ukupno je upisano 1162 učenika raspoređenih  u 60 odjeljenja.

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR KOČIĆ“, KOZLUK
 • Adresa: Drinska 70,75413 Kozluk
 • Direktor Slavica Milić
 • Telefon: 056/310-130 faks;056/310-110
 • E-pošta: os145@skolers.org

Austro – ugarska vlast je školske 1886/87. godine formirala državne osnovne škole u Kozluku i Skočiću. OŠ „Petar Kočić“ osnovana je 1962. godine. U sastavu škole nalaze se tri petorazredne osnovne škole: u Skočiću, u Tršiću i u Malešiću. U školskoj godini 2019/ 2020.godini ukupno je upisano 437 učenika raspoređenih  u 26 odjeljenja.

OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“, ROĆEVIĆ
 • Adresa: Roćević bb,75413 Kozluk
 • Direktor Dragica Tubić
 • Telefon: 056/398-082
 • E-pošta: os147@skolers.org

OŠ „Vuk Karadžić“ postoji od 1952.godine. Od školske 1968/69. godine formirana je kao samostalna pod nazivom „Bratstvo jedinstvo“. U sastavu škole nalaze se dvije osnovne škole: na Branjevu -devetorazredna,i u Kiseljaku-petorazredna škola. U školskoj godini 2019/2020. ukupno je upisano 483 učenika raspoređenih  u 30 odjeljenja.

OSNOVNA ŠKOLA „NIKOLA TESLA“, PILICA
 • Adresa: Donja Pilica bb,75412 Zvornik
 • Direktor Tomislav Martinović
 • Telefon: 056/393-649
 • E-pošta: os146@skolers.org

Osnovna škola „Nikola Tesla“ pod nazivom „Majevičke brigade“ osnovana je 21.maja 1971. godine. U sastavu škole nalaze se dvije petorazredne osnovne škole: u Lokanju i u Barama. U školskoj godini 2019/ 2020. ukupno je upisano 216 učenika raspoređenih  u 16 odjeljenja.

OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN CVIJIĆ“ DRINJAČA
 • Adresa: Drinjača bb,75410 Zvornik
 • Direktor Ljubomir  Đurđić
 • Telefon: 056/395-071
 • E-pošta: os204@skolers.org

Prva škola na ovom području počela je sa radom 1903. godine u Drinjači. Osnovna škola „Jovan Cvijić“ osnovana je 2006. godine odlukom Ministarstva prosvjete Republike Srpske. U sastavu škole nalaze se dvije petorazredne osnovne škole: u Kamenici i u Zelinju U školskoj godini 2019/ 2020. ukupno je upisano 172 učenika raspoređenih  u 13 odjeljenja.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VOJIN KOMADINA“ ZVORNIK

Osnovna muzička škola radi od 1959. godine. Na osnovu člana 153. Stav 3. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske 74/08) sredstva za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje obezbjeđuje Vlada i roditelji. Ministarstvo prosvjete i kulture izdvaja finansijska sredstva u vidu ličnih dohodaka za zaposlene, a sve ostale troškove škola snosi sama.

Pin It on Pinterest

Share This