Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Životna sredina
 4.  » Kvalitet vazduha
Kvalitet vazduha

 

 

 

 

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 m. Zvornik ima povoljan geostrateški položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Srbije.

 

MJERENJE KVALITETA VAZDUHA U ZVORNIKU U 2020. GODINI

U 2020. godini vršeno je ispitivanje kvaliteta vazduha na tri lokacije u gradu Zvorniku i to:

 • na ulazu u naselje Zvornik s južne strane (kod Sokolskog doma – betonsko igralište),
 • na ulazu u naselje Zvornik sa sjevrene strane (kod Vatrogasnog doma),
 • u industrijskoj zoni u Karakaju (Jadar).

Ispitivanje je vršila Javna naučno istraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka po principu 24-časovnog automatskog uzorkovanja u trajanju od tri dana i to od 21.01.-24.01.2020. godine.

Prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske br. 124/12) i na osnovu komentara rezultata može se zaključiti sledeće:

 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija sumpordioksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija azotdioksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija ugljenmonoksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracije RM10 u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracije ozona u životnoj sredini je ispod ciljne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Takođe napominjemo da u gradu Zvorniku postoji gradska toplana A.D. „Zvornik stan“  koja kao osnovni energent koristi gas i pruža usluge grejanja za 1514 korisnika.

 

DNEVNI REZULTATI MJERENJA KVALITETA VAZDUHA U ZVORNIKU

4KONCENTRACIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU  NA PODRUČJU GRADA ZVORNIKA ZA  09.04. 2024. GODINE

Lokacija/zagađivač

Sumpor-dioksid
SO2 (µg/m3)

Ugljen-monoksid
CO (mg/m
3)

Azot-dioksid
NO2
(µg/m3)

Azot-monoksid
NO
(µg/m3)

Azotni oksidi
NO
x (µg/m3)

Ozon
O
3(µg/m3)

Lebdeće čestice
LČ2,5 (µg/m3)

Lebdeće čestice
LČ10 (µg/m3)

OŠ “Sveti Sava” (sjeverni zid)

5,2

0,39

 

18,0

 

5,6

23,5

65,3

14,2

22,2

Dnevna granična vrijednost

125

5,0

85

 

 

* 120 µg/m3
ciljana vrijednost

*25
kalendarska godina

50

 

NAPOMENA: Prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/12) nisu propisane dnevne granične vrijednosti već:

 • za ozon: ciljana vrijednost za maksimalnu dnevnu osmočasovnu vrijednost
 • za LČ2,5: za kalendarsku godinu

KOMENTAR: Sve mjerene zagađujuće supstance nisu prekoračile granične vrijednosti propisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/12).

METEOROLOŠKI PARAMETRI ZA 09.04.2024. GODINE

    PRITISAK (kPa)

  TEMPERATURA (0S)

     VLAŽNOST (%)

1018,8

20,9

78,7

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This