Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Životna sredina
 4.  » Kvalitet vazduha
Kvalitet vazduha

 

 

 

 

 

 

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 m. Zvornik ima povoljan geostrateški položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Srbije.

 

 

 

 

 

 

MJERENJE KVALITETA VAZDUHA U ZVORNIKU U 2020. GODINI

Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 m. Zvornikimapovoljan geostrateški položaj jer se unjemuukrštajuvažniputevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Srbije.

U 2020. godini vršeno je ispitivanje kvaliteta vazduha na tri lokacije u gradu Zvorniku, i to:

 • na ulazu u naselje Zvornik s južne strane (kod Sokolskog doma – betonsko igralište),
 • na ulazu u naselje Zvornik sa sjevrene strane (kod Vatrogasnog doma),
 • u industrijskoj zoni u Karakaju (Jadar).

Ispitivanje je vršila Javna naučnoistraživačka ustanova „INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE“ Banja Luka po principu 24-časovnog automatskog uzorkovanja u trajanju od tri dana i to od 21.01.-24.01.2020. godine.

Prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha (Službeni glasnik Republike Srpske br. 124/12) i na osnovu komentara rezultata može se zaključiti sledeće:

 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija sumpordioksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija azotdioksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracija ugljenmonoksida u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracije RM10 u životnoj sredini je ispod granične vrijednosti vazduha i ispod tolerantne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Srednja dnevna vrijednost koncentracije ozona u životnoj sredini je ispod ciljne vrijednosti vazduha za zaštitu zdravlja ljudi na lokaciji mjerenja.
 • Takođe napominjemo da u gradu Zvorniku postoji gradska toplana A.D. „Zvornik stan“  koja kao osnovni energent koristi gas i pruža usluge grejanja za 1514 korisnika.
DNEVNI REZULTATI MJERENJA KVALITETA VAZDUHA U ZVORNIKU

KONCENTRACIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUHU NA PODRUČJU GRADA ZVORNIKA ZA 08. 12. 2022. GODINE

MJESEČNI IZVJEŠTAJI 2022/2023
 • Mjesečni izvještaj za decembar 2022. godine.
 • Mjesečni izvještaj za januar 2023. godine.
 • Mjesečni izvještaj za februar 2023. godine.
 • Mjesečni izvještaj za mart 2023. godine.
 • Mjesečni izvještaj za april 2023. godine.
 • Mjesečni izvještaj za maj 2023. godine.

Pin It on Pinterest

Share This