Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Zvornika formiran je u junu 2021. godine i osigurava djelotvorno i efikasno približavanje tržišta rada i obrazovnog sistema.

Ovo tijelo koje broji 19 članova uspostavljeno je u okviru projekta “Inkubator poslovnih ideja u gradu Zvorniku” koji se realizuje u sklopu Ugovora o partnerstvu između Grada Zvornika i Investicijske fondacije “Impakt” iz Sarajeva.

Cilj Gradske uprave jeste prilagođavanje obrazovnih profila potrebama zvorničkog tržišta rada i privrede.

Savjet čine predstavnici Gradske uprave, Zavoda za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, privrednog sektora, centara za prekvalifikaciju i nevladinih organizacija.

Odluka o osnivanju Svjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Zvornika

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Zvornika 

Pravilnik o radu savjeta za obrazovanje i zapošljavanje

Akcioni plan obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2021-2023. godine.

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2021-2023. godine.

Akcioni plan obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2022-2024. godine.

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2022-2024. godine.

Akcioni plan obrazovanja i zapošljavanja grada Zvornika za period 2023-2025. godina.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This