Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Životna sredina
  4.  » Zelene površine
Zelene površine

Земљишни покривач града Зворник је врло хетероген, како у погледу заступљености системских јединица, тако и у погледу својстава земљишта.

Према статистичким подацима, пољопривредног земљишта је 20.760hа који чине 55,86% укупне површине града Зворник. При томе баште и оранице заузимају 15.924hа од којих је 70% засијано. На простору града Зворник имамо 341 hа ливада. Ок укупне површине града скоро 37% су шуме.

На подручју града има доста појединачних или више стабала дрвећа и травњака са украсним растињем, углавном испред стамбених зграда, установа и предузећа.

Декоративно растиње уљепшава простор око фонтане на платоу  испред Основне школе „Свети Сава“, зеленила има у дјечијем парку, док је на шеталишту у главној градској улици посађен дрворед каталпи.  

Градска плажа у цјелости представља зелену површину са великим бројем стабала тополе.