Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Investiraj
 4.  » Povoljno poslovno okruženje (BFC SEE)
Povoljno poslovno okruženje (BFC SEE)

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u Jugoistočnoj Evropi (Business Friendly Certification South East Europe – BFC SEE) predstavlja jedinstvenu platformu za unapređenje konkurentosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Ovaj program namijenjen je gradovima i opštinama koji imaju odgovorajuće kapacitete i strateški su opredjeljeni da unaprijede privredni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Sertifikacija gradova i opština podrazumijeva ispunjavanje 10 kriterijuma koji se odnose na kvalitet usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju postojećim privrednicima i novim investitorima.

Grad Zvornik je dokazao da ispunjava 90,67% zadatih kriterijuma i na osnovu toga je stekao status grada sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Kriterijumi povoljnog poslovnog okruženja

Kvalitet poslovnog okruženja ocjenjuje se na osnovu 68 podkriterijuma koji su grupisani u 10 kriterijuma:

 • Strategija lokalnog razvoja,
 • Organizaciona jedinica zadužena za lokalni ekonomski razvoj (KLER),
 • Saradnja javnog i privatnog sektora,
 • Sistem usluga za dobijanje dozvole za gradnju,
 • Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija,
 • Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu/opštini,
 • Predvidivost troškova poslovanja i odgovorno upravljanje finansijama,
 • Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama,
 • Grad/opština pruža podršku razvoju preduzetništva,
 • Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge.

Prednosti sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja

Sertifikat povoljnog poslovnog okruženja je svojevrstan pečat kvaliteta i priznat pokazatelj efikasnosti lokalne administracije i povoljne investicione klime u nekom gradu ili opštini.

Program daje lokalnim samoupravama jasne smjernice o tome kako da izgrade i unaprijede organizacione kapacitete, planiraju razvoj i prate efekte svoh rada, donose odluke kroz dijalog sa privatnim sektorom i obezbjede predvidivost poslovanja. Zahvaljujući tome, gradovi i opštine postaju pouzdani partneri privredi i bivaju prepoznatljivi kao atraktivne destinacije za nova ulaganja.

Krajnji rezultat toga je održavanje i širenje poslovnih aktivnosti uz otvaranje novih radnih mjesta što je preduslov za ubrzani razvoj zajednice u cjelini.

Više informacija o programu i metodologiji provođenja procesa sertifikacije je dostupno na: http://bfc-see.org/

Pin It on Pinterest

Share This