Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » 
  5. Odjeljenja i službe
  6.  » 
  7. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
  8.  » Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu
Odjeljenje za boračko – invalidsku zaštitu

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-218 Faks: 056/232-221 E- pošta: zeljko.smiljanic@gradzvornik.org Načelnik: Željko Smiljanić U Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu izvršavaju se zakoni, drugi  propisi i opšti akti u okviru prava i dužnosti Grada koji se odnose na oblast boračko-invalidske zaštite, stručni i upravni poslovi iz nadležnosti  odjeljenja u predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacije boraca, mjesečnog i godišnjeg boračkog dodatka, novčane naknade po osnovu odlikovanog borca, novčane naknade za izgradnju nadgrobnog spomenika poginulom borcu i zdravstvene zaštite korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Odjeljenje obezbjeđuje korisnicima ostvarivanje  prava na banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske zaštite, pružanje tehničke i pravne pomoći prvostepenoj ljekarskoj komisiji za utvrđivanje invaliditeta vojnih invalida i civilnih žrtava rata, rješavanje stambenih pitanja boraca, vojnih invalida i  porodica poginulih boraca, vođenje evidencije o korisnicima boračko-invalidske zaštite i licima koja su regulisala vojnu obavezu,  ostvarivanje dopunskih prava porodica poginulih boraca i vojnih invalida, u skladu sa propisima Grada, obradu novčanih dokumenata, pripremu i kontrolu obračuna za isplate po svim osnovima u oblasti boračko-invalidske zaštite. Telefon: 056/232-218 Faks:056/232-221 E- pošta: biz@gradzvornik.org Radno vrijeme svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.  

Pin It on Pinterest

Share This