Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Građani
 4.  » Gradski štab za vanredne situacije
Gradski štab za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije grada Zvornik čine predstavnici Gradske uprave grada Zvornik, zdravstvenih institucija, policije i granične policije.

U martu 2020. godine došlo je do pojave pandemije virusa korona u cijelom svijetu. Gradski štab je promptno reagovao i donosio naredbe, zaključke i preventivne mjere. 

ZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA
 1. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 26.03.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 2. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 31.03.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 3. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 31.03.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 4. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 03.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 5. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 06.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 6. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 06.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 7. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 08.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 8. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 13.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 9. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 13.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 10. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 13.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 4/20)
 11. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 15.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 12. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 16.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 13. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 16.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 14. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 16.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 15. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 16.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 16. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 28.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 17. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 28.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 18. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 28.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 5/20)
 19. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 20. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 21. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 22. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 23. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 24. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 06.05.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 25. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 06.05.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 26. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 06.05.2020. (Службени гласник града Зворника број 6/20)
 27. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 25.05.2020. (Службени гласник града Зворника број 8/20)
 28. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 07.07.2020. (Службени гласник града Зворника број 10/20)
 29. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 13.07.2020. (Службени гласник града Зворника број 10/20)
 30. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 21.07.2020. (Службени гласник града Зворника број 10/20)
 31. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 04.08.2020. (Службени гласник града Зворника број 11/20)
 32. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 17.08.2020. (Службени гласник града Зворника број 11/20)
 33. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 02.09.2020.
 34. ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ШТАБА 15. 09.2020.
NAREDBE GRADSKOG ŠTABA
 1. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 16.03.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 2. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 18.03.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 3. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 19.03.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 4. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 24.03.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 5. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 31.03.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 6. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 31.03.2020.  (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 7. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 06.04.2020. (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 8. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 06.04.2020.  (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 9. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 13.04.2020.  (Службени гласник града Зворника број:  4/20)
 10. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 16.04.2020. (Службени гласник града Зворника број:  5/20)
 11. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 28.04.2020.  (Службени гласник града Зворника број:  5/20)
 12. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 30.04.2020. (Службени гласник града Зворника број:  6/20)
 13. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 11.05.2020. (Службени гласник града Зворника број:  7/20)
 14. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 25.05.2020. (Службени гласник града Зворника број:  8/20)
 15. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 07.07.2020.  (Службени гласник града Зворника број:  10/20)
 16. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 13.07.2020. (Службени гласник града Зворника број:  10/20)
 17. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 21.07.2020. (Службени гласник града Зворника број:  10/20)
 18. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 04.08.2020. (Службени гласник града Зворника број:  11/20)
 19. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 17.08.2020. (Службени гласник града Зворника број:  11/20)
 20. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 02.09.2020. године
 21. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 15.09.2020. године. 
 22. НАРЕДБА ГРАДСКОГ ШТАБА 21.10.2020. године
ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД “Водовод и комуналије”.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This