Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Civilna zaštita
  4.  » Vatrogasci
Vatrogasci
Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju sprečavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja i gašenja, te spasavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Broj za hitne intervencije: 123

Organizaciona jedinica u okviru Gradske uprave grada Zvornik zadužena za zakonom utvrđene djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica je Služba profesionalne vatrogasne jedinice. -LINK

  • Sjedište: Ulica Vuka Karadžića bb
  • Telefon/ faks:056/210-133; 056/232-420
  • Hitni pozivi: 123
  • E-pošta: slavisa.milic@gradzvornik.org
  • Načelnik: Slaviša Milić

 

Pin It on Pinterest

Share This