Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
O GIK-u

Izborna komisija Bosne i Hercegovine utemeljena je 28.09.2001. godine kada je na snagu stupio Izborni zakon BiH. U aprilu mjesecu, 2006. godine Izborna komisija BiH mijenja naziv u Centralna izborna komisija BiH. Više o aktivnostima CIK-a, kontaktima i izbornom procesu možete saznati na internet stranici CIK-a:  https://www.izbori.ba/

Gradska izborna komisija Zvornik:

 • nadgleda i kontroliše rad Centra za birački spisak;
 • određuje biračka mjesta na području grada za glasanje na svim nivoima vlasti u BiH;
 • provodi postupak imenovanja, imenuje i obučava članove biračkog odbora;
 • brine o sigurnosti i dostavi biračkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u BiH;
 • obavještava birače o svim informacijama neophodnim za provođenje izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije BiH;
 • odgovorna je za uređenje biračkog mjesta i druge tehničke pripreme za izbore;
 • odgovorna je za pravilno brojanje glasačkih listića na biračkim mjestima i u gradskom centru za brojanje;
 • objedinjuje rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji BiH i
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Centralne izborne komisije BiH.

Izbori u Bosni i Hercegovini provode se na osnovu Izbornog Zakona BiH – sa Zakonima o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bih.

Gradska izborna komisija u Zvorniku ima sedam članova:

 1. Mustafa Arifović, predsjednik,
 2. Srđan Despić, član,
 3. Gospava Jeremić, član,
 4. Željko Radović, član,
 5. Nisvet Mujanović, član,
 6. Samira Bilalić Grahić, član i
 7. Zoran Đukanović, član.

Sekretar GIK-a: Vukašin Nikolić.

Mandat člana GIK-a je sedam godina.

POSLOVNIK O RADU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE

 

Градска изборна комисија

Pin It on Pinterest

Share This