Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » Radna tijela

Radna tijela

Klubovi odbornika

KLUB ODBORNIKA SNSD-a

Na izbornima održanim 2016. godine Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je 13 odborničkih mjesta i ispunio uslove za formiranje najbrojnijeg odborničkog kluba u Skupštini grada Zvornik.

Predsjednik kluba SNSD-a – Boško Milić 

 1. Dragan Riđošić
 2. Ivan Popović
 3. Aleksandar Pisić
 4. Biljana Pisić
 5. Milan Đokić
 6. Gordan Vuković
 7. Dragan Tejić
 8. Stevo Lazarević
 9. Željko Radović
 10. Boško Milić
 11. Mladen Jovanović
 12. Milorad Šakotić
 13. Hadži Duško Ristić
KLUB ODBORNIKA DEMOS-a

Predsjednik kluba DEMOS-a – Dragoslav Milanović

 1. Dragoslav Milanović
 2. Radenko Đurić
 3. Radivoje Aćimović
 4. Dalibor Pavlović
 5. Srđan Bogićević
 6. Radivoje Novaković

 

KLUB ODBORNIKA US-e

Predsjednik Kluba odbornika – Nenad Prodanović

 1. Branka Erkić
  2. Nenad Prodanović
  3. Bojan Joković

 

KLUB ODBORNIKA LISTA ZA ZVORNIK SDA-PDA

Predsjednik Kluba odbornika – Džemail Isić

 1. Mensur Selimović
  2. Elvisa Gušić
  3. Džemail Isić

 

KLUB ODBORNIKA SDS-a

Predsjednik Kluba – Bojan Lukić

 1. Bojan Lukić
 2. Stanko Cvetanoski
 3. Dejan Savić

 

SKUPŠTINSKE KOMISIJE 

Komisija za izbor i imenovanje

Komisija je imenovana 22.01.2021. godine.

 1. Dragan Riđošić, predsjednik
 2. Dragoslav Milanović, zamjenik predsjednika
 3. Bojan Lukić, član
 4. Mensur Selimović, član
 5. Aleksandar Pisić, član

 

Komisija za statutarna pitanja i propise

Komisija je imenovana 22.01.2021. godine.

 1. Ivan Popović, predsjednik, odbornik
 2. Srđan Bogićević, član, odbornik
 3. Bojan Joković, član, odbornik
 4. Adnan Hadžić, član, iz reda pravne struke
 5. Sanja Perić, član, iz reda pravne struke

 

Komisija za budžet i finansije

Komisija je imenovana 22.01.2021. godine.

 1. Milan Đokić, predsjednik, odbornik
 2. Zoran Obrenović, član, odbornik
 3. Velizar Aćimović, član, odbornik
 4. Vukašin Nikolić, član, iz reda finansijske struke
 5. Saša Marković, član, iz reda finansijske struke

 

Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke, pritužbe građana i saradnju sa nevladinim organizacijama

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Ljubica Vasiljević, predsjednik, odbornik
 2. Vjekoslav Hercegovac, član, odbornik
 3. Radenko Đurić, član, odbornik
 4. Elvisa Gušić, član, odbornik
 5. Dejan Savić, član, odbornik

 

Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Radenko Đurić, predsjednik, odbornik
 2. Rade Lujić, član, odbornik
 3. Biljana Pisić, član, odbornik
 4. Mensur Selimović, član, odbornik
 5. Stanko Cvetanoski, član, odbornik

 

Komisija za društveni nadzor, nagrade i priznanja

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Biljana Pisić, predsjednik, odbornik
 2. Gordan Vuković, član, odbornik
 3. Branko Pejić, član, odbornik
 4. Milijana Jovičić, član, iz reda istaknutih građana
 5. Slaviša Vlačić, član, iz reda istaknutih građana

 

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Gordan Vuković, predsjednik, odbornik
 2. Srđan Bogićević, član, odbornik
 3. Aleksandar Perić, član, iz reda istaknutih građana

 

Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Džemail Isić, predsjednik, odbornik
 2. Radivoje Novaković, član, odbornik
 3. Dragoslav Milanović, član, odbornik

 

Komisija za boračka pitanja i socijalnu zaštitu

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Dragan Tejić, predsjednik, odbornik
 2. Stevo Lazarević, član, odbornik
 3. Milorad Šakotić, član, odbornik
 4. Bojan Lukić, član, odbornik
 5. Radivoje Novaković, član, odbornik
Komisija za pitanje mladih

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Ivan Popović, predsjednik, odbornik
 2. Dejan Mišić, član, odbornik
 3. Dalibor Pavlović, član, odbornik
 4. Veljo Tijanić, član, iz reda mladih
 5. Aleksandar Vasić, član, iz reda mladih

 

Komisija za sport i kulturu

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Aleksandar Pisić, predsjednik, odbornik
 2. Dejan Savić, član, odbornik
 3. Branko Pejić, član, odbornik
 4. Mladen Lukić, član iz reda kulturno-sportskih radnika
 5. Miljan Ćosić, član, iz reda kulturno-sportskih radnika
Komisija za planiranje gradskog razvoja

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Radivoje Aćimović, predsjednik, odbornik
 2. Dejan Mišić, član, odbornik
 3. Ljubica Vasiljević, član, odbornik
 4. Džemail Isić, član, odbornik
 5. Biljana Milić, član, iz reda stručnjaka
 6. Mladen Ristić, član, iz reda stručnjaka
 7. Bojan Ćirković, član, iz reda stručnjaka

 

Odbor za kodeks ponašanja

Odbor je imenovan 17.02.2021. godine.

 1. Dragan Riđošić, predsjednik, odbornik
 2. Milan Đokić, član, odbornik
 3. Zoran Obrenović, član, odbornik
 4. Subhija Ibrahimović, član, iz reda uglednih i afirmisanih građana
 5. Gordan Ivanović, član, iz reda uglednih i afirmisanih građana

 

Komisija za provođenje javnog konkursa za izbor sekretara Skupštine grada

Komisija je imenovana 17.02.2021. godine.

 1. Aleksandar Krsmanović, predsjednik, odbornik
 2. Srđan Bogićević, član, odbornik
 3. Miroslav Vasić, član, službenik
 4. Srđan Despić, član, službenik
 5. Nemanja Mićić, član, lista stručnjaka

 

Komisija za jednakost i ravnopravnost polova

 Komisija za jednakost i ravnopravnost polova

Komisija je imenovana 22.09.2021. godine u sastavu:

 1. Biljana Pisić, predsjednik,
  2. Biljana Milić, član,
  3. Slađana Tijanić, član,
  4. Jovanka Glišić, član,
  5. Bojana Tanacković, član,
  6. Slađana Popović, član,
  7. Ljiljana Toholj, član,
  8. Jasna Vuković, član,
  9. Aleksandar Krsmanović, član,
  10. Veselin Tijanić, član.

 

Pin It on Pinterest

Share This