Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
 1. Почетна
 2.  » Radna tijela

Radna tijela

Klubovi odbornika

KLUB ODBORNIKA SNSD-a

Na izbornima održanim 2016. godine Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je 13 odborničkih mjesta i ispunio uslove za formiranje najbrojnijeg odborničkog kluba u Skupštini grada Zvornik.

Predsjednik kluba SNSD-a – Boško Milić 

 1. Dragan Riđošić
 2. Ivan Popović
 3. Aleksandar Pisić
 4. Biljana Pisić
 5. Milan Đokić
 6. Gordan Vuković
 7. Dragan Tejić
 8. Stevo Lazarević
 9. Željko Radović
 10. Boško Milić
 11. Mladen Jovanović
 12. Milorad Šakotić
 13. Hadži Duško Ristić
KLUB ODBORNIKA SDS-a

Na izbornima održanim 2016. godine Srpska demokratska stranka osvojila je ukupno pet odborničkih mjesta. U proteklom periodu jedan odbornik je odlučio da nastupa kao nezavisni. Klub odbornika SDS-a nastavio je da djeluje u sastavu od četiri odbornika.

Predsjednik kluba SDS-a – Bojan Lukić

 1. Bojan Lukić
 2. Dragiša Džinić
 3. Tanja Prodanović
 4. Nevenka Marilović
KLUB ODBORNIKA DEMOS-a

Predsjednik kluba DEMOS-a – Dragoslav Milanović

 1. SINIŠA MIJATOVIĆ 
 2. RADENKO ĐURIĆ
 3. DRAGOSLAV MILANOVIĆ
 4. SRĐAN BOGIĆEVIĆ
 5. RADIVOJE AĆIMOVIĆ
 6. RATKO TOMIĆ

 

SKUPŠTINSKE KOMISIJE 

Komisija za izbor i imenovanje

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine

 1. Dragan Riđošić, predsjednik komisije
 2. Dragoslav Milanović, zamjenik predsjednika
 3. Bojan Lukić, član
 4. Mersad Mehmedović, član
 5. Aleksandar Pisić, član
Komisija za statutarna pitanja i propise

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine

 1. Ivan Popović, predsjednik, odbornik
 2. Srđan Bogićević, član, odbornik
 3. Tanja Prodanović, član, odbornik
 4. Adnan Hadžić, član, iz reda pravne struke
 5. Tamara Jović, član, iz reda pravne struke
Komisija za budžet i finansije

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine

 1. Milan Đokić, predsjednik, odbornik
 2. Nebojša Galić, član, odbornik
 3. Nevenka Marilović, član, odbornik
 4. Vukašin Nikolić, član, iz reda finansijske struke
 5. Saša Marković, član, iz reda finansijske struke
Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke, pritužbe građana i saradnju sa nevladinim organizacijama

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine

 1. Dragan Riđošić, odbornik, predsjednik
 2. Željko Radović, odbornik, član
 3. Siniša Mijatović, odbornik, član
 4. Elmedin Bošnjak, odbornik, član
 5. Nenad Prodanović, odbornik, član
Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine

 1. Radenko Đurić, odbornik, član
 2. Stevo Lazarević, odbornik, član
 3. Biljana Pisić, odbornik, član
 4. Anel Karić, odbornik, član
 5. Dragiša Džinić, odbornik, član
Komisija za društveni nadzor, nagrade i priznanja

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Biljana Pisić, odbornik, predsjednik
 2. Boško Milić, odbornik, član
 3. Nebojša Galić, odbornik, član
 4. Gordan Jovanović, član iz reda istaknutih građana
 5. Slaviša Vlačić, član iz reda istaknutih građana
Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Gordan Vuković, odbornik, predsjednik
 2. Dragoslav Milanović, odbornik, član
 3. Jovan Jović, iz reda istaknutih građana, član
Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Elmedin Bošnjak, odbornik, predsjednik
 2. Ratko Tomić, odbornik, član
 3. Bojan Lukić, odbornik, član
Komisija za boračka pitanja i socijalnu zaštitu

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Stevo Lazarević, odbornik, predsjednik
 2. Dragan Tejić, odbornik, član
 3. Milorad Šakotić, odbornik, član
 4. Dragiša Džinić, odbornik, član
 5. Ratko Tomić, odbornik, član
Komisija za pitanje mladih

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Ivan Popović, odbornik, predsjednik
 2. Mladen Jovanović, odbornik, član
 3. Srđan Bogićević, odbornik, član
 4. Esad Čivić, iz reda mladih, član
 5. Dragana Tešić, iz reda mladih, član
Komisija za sport i kulturu

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Radivoje Aćimović, odbornik, predsjednik
 2. Milan Đokić, odbornik, član
 3. Branko Pejić, odbornik, član
 4. Aleksandar Vasić, iz reda kulturno-sportskih radnika, član
 5. Veljo Tijanić, iz reda kulturno-sportskih radnika, član
Komisija za planiranje gradskog razvoja

Komisija je imenovana 02.12.2016. godine 

 1. Dragoslav Milanović, odbornik, predsjednik
 2. Gordan Vuković, odbornik, član
 3. Rade Lujić, odbornik, član
 4. Tanja Prodanović, odbornik, član
 5. Ivana Stojanović, iz reda struke, član
 6. Darko Stefanović, iz reda struke, član
 7. Bojan Ćirković, iz reda struke, član
Odbor za kodeks ponašanja

Odbor je imenovan 02.12.2016. godine 

 1. Salih Hrustanović, odbornik, predsjednik
 2. Hadži Duško Ristić, odbornik, član
 3. Radivoje Aćimović, odbornik, član
 4. Đorđe Deurić, iz reda uglednih i afirmisanih građana, član
 5. Mladen Radić, iz reda uglednih i afirmisanih građana, član

Pin It on Pinterest

Share This