Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Jedinica za internu reviziju
Jedinica za internu reviziju

 

 

Telefon: 056/232-227
E-pošta: 
Rukovodilac:

Interni revizor: Aleksandra Erić
E-pošta: aleksandra.eric@gradzvornik.org

Interni revizor: Jelena Radić
E-pošta: jelena.radic@gradzvornik.org

Interna revizija je nezavisno, objektivno davanje mišljenja i savjetodavna aktivnost koja ima za cilj da unaprijedi poslovanje subjekta  i pomaže subjektu da ostvari svoje ciljeve obezbjeđujući sistematičan i disciplinovan pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.

Jedinica za internu reviziju obavlja poslove vezane za provođenje Zakona o sistemu internih  finansijskih kontrola u javnom sektoru RS, podzakonskih akata vezanih za internu reviziju i Međunarodnih standarda  profesionalne prakse interne revizije. Jedinica vrši procjenu rizika na nivou organizacionih dijelova  i procjenu rizika na nivou procesa  Gradske uprave  i budžetskih korisnika.

Revizije se vrše na osnovu prethodno sačinjenih strateških-trogodišnjih planova, godišnjih i pojedinačnih  planova interne revizije u skladu sa Uputstvom  za rad internih revizora u javnom sektoru RS, Ministarstva finansija RS.

U postupku revizije procesa, aktivnosti i programa vrši se procjena i utvrđivanje uspostavljenosti, adekvatnosti i efektivnosti internih kontrola  u skladu sa Metodologijom,

Poveljom interne revizije, Kodeksom profesionalne etike za interne revizore  u javnom sektoru RS i Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije. Takođe, Jedinica za internu reviziju vrši izradu internih normativnih akata  iz oblasti interne revizije i usaglašavanje istih sa republičkim propisima.

Po završetku revizije Jedinica za internu reviziju vrši izvještavanje rukovodioca  revidirane  organizacione jedinice i Gradonačelnika o utvrđenom stanju u postupku revizije i datim preporukama za unapređenje poslovanja. U postupku revizije vrši se revizija usklađenosti, finansijska revizija i revizija sistema.

Radno vrijeme od 07:00 do 15:00 časova od ponedeljka do petka.

POVELJA INTERNE REVIZIJE

 

 

p:paragraph –>

Pin It on Pinterest

Share This