Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju
Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju

Adresa: Svetog Save 124, 75400 Zvornik
Telefon: +387 56 232 216
Faks: +387 56 232 221
Adresa elektronske pošte: razvoj@gradzvornik.org
Šef Odsjeka: Biljana Milić

Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju (u daljem tekstu: Odsjek) je samostalna organizaciona jedinica u Gradskoj upravi grada Zvornika.

U Odsjeku se organizuje i provodi proces strateškog planiranja koji podrazumijeva iniciranje i vođenje procesa izrade, koordinisanje i preduzimanje aktivnosti u okviru realizacije, kao i praćenje i izvještavanje o realizaciji Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika i pratećih planova implementacije (1+2). Takođe, Odsjek aktivno učestvuje u izradi i realizaciji te izvještavanju o realizaciji sektorskih strategija, planova kapitalnih investicija, lokalnih akcionih planova i drugih planskih dokumenata.

U skladu sa tim, u Odsjeku se obavljaju i poslovi pripreme, izrade, provođenja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o projektima iz oblasti ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, kao i uspostave saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama radi obezbjeđivanja sredstava koja su potrebna za realizaciju datih projekata.

Odsjek provodi analize i radi na unapređenju i promociji poslovnih prilika s ciljem olakšavanja poslovanja postojećih privrednih subjekata i privlačenja novih investitora. Drugim riječima, Odsjek prikuplja, obrađuje, objavljuje i redovno ažurira informacije u vezi sa investicionim prilikama kroz saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave i nadležnim republičkim i državnim organima (ministarstva, razvojne agencije, privredne komore), vodi baze podataka o investicionim lokacijama i poslovnim prostorima i pratećoj infrastrukturi te pruža podršku privrednim subjektima u svim fazama pokretanja i obavljanja poslovanja. Odsjek ima ulogu tehničkog sekreterijata Privrednog savjeta grada Zvornika i Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje grada Zvornika i stara se za standard povoljnog poslovnog okruženja (BFC SEE).

Pored toga, u Odsjeku se obavljaju poslovi izrade, koordinacije realizacije i realizacije Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) i vezani poslovi koji obuhvataju vođenje evidencija o potrošnji energije te izradu analiza i izvještaja o potrošnji energije u zgradama i drugim objektima u vlasništvu Grada, vođenje evidencije o izdatim energetskim sertifikatatima za privatne objekte, pružanja savjetodavne podrške u oblasti energetske efikasnosti svim zainteresovanim stranama i sl.

Pin It on Pinterest

Share This