Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » javne ustanove
javne ustanove
OBJEDINJENI IZVODI IZ IZVJEŠTAJA KOMUNALNIH PREDUZEĆA

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti priprema godišnji sažetak izvještaja komunalnih preduzeća na području grada Zvornika.

Izvještaj za 2022. godinu možete pronaći ovdje.
Izvještaj za 2021. godinu možete pronaći ovdje.
Izvještaj za 2020. godinu možete pronaći ovdje.
Izvještaj za 2019. godinu možete pronaći ovdje.

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „VODOVOD I KOMUNALIJE“

 

 

 

 

 

Adresa: Karakaj 146/A, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056-211-154, 212-020
E-pošta: vodovodikomunalije@teol.net
Internet stranica: https://www.vodovodikomunalijezv.com/
Direktor: Jovan Tomić

Preteča današnjeg akcionarskog društva sa većinskim udjelom  državnog kapitala (oko 75%) bilo je Komunalno-građevinsko zanatsko preduzeće „Mladost“ sa nešto širim spektrom djelatnosti, osnovano odlukom Skupštine opštine Zvornik. Poslije nekoliko statusnih promjena, 03. jula 2007. godine dobija sadašnje ime – A.D. „Vodovod i komunalije“ Zvornik. Osnovne djelatnosti su prikupljanje, transport i distribucija vode za piće, sakupljanje, odvoženje i odlaganje čvrstog komunalnog otpada. Pored osnovnih djelatnosti, „Vodovod i komunalije“ održava i gradsko groblje, uređuje plažu i šetališta pored rijeke Drine, pješačke staze prema tvrđavi Stari grad. Društvo zapošljava oko 150 radnika.

Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije za 2022. godinu.
Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije za 2021. godinu.
Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije za 2020. godinu.
Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije za 2019. godinu 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ZVORNIK-STAN“

Adresa: Svetog Save bb Z-16, 75400 Zvornik
Telefon: 056/210-049; 210-323
Faks: 056/210-277
E-pošta: zvornikstan@yahoo.com
Internet stranica: www.zvornikstan.com
Direktor: Stevo Savić
E-pošta:direktor@zvornikstan.com

Preduzeće J.P. ˝Zvornik-stan˝ osnovano je 1994. godine, dok je 2005. godine osnovano preduzeće A.D.˝Zvornik-stan˝. Zvornik-stan se bavi distribucijom i prodajom goriva distributivnom mrežom, proizvodnjom i snabdijevanjem parom i toplom vodom, održavanjem objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanjem električnih instalacija i opreme, izolacionim radovima, postavljanjem cijevnih instalacija i cjevovodnim transportom.  U preduzeću je zaposleno 55 radnika.

Call centar Zvornik stana:

  • Prijava kvarova ili problema sa grijanjem, isporukom gasa u periodu od 07-15 sati na telefon  056/420-131
  • Korisnici koji žive u stambenim objektima kojima se toplotna energija isporučuje iz kotlarnice u Z-16 mogu  prijaviti sve smetnje sa grijanjem u vremenu od 6.30-20.00 na broj 065/523-075
  • Korisnici koji žive u stambenim objektima kojima se toplotna energija isporučuje iz kotlarnice u Zmajevcu mogu  prijaviti sve smetnje sa grijanjem u vremenu od 6.30-20.00 na broj 065/523-786
  • Korisnici koji žive u stambenim objektima kojima se toplotna energija isporučuje iz kotlarnice u B-blokovima mogu  prijaviti sve smetnje sa grijanjem u vremenu od 6.30-20.00 na broj 065/523-894

 

Izvještaj o radu javnog preduzeća “Zvornik stan” za 2022. godinu. 
Izvještaj o radu javnog preduzeća “Zvornik stan” za 2021. godinu. 
Izvještaj o radu javnog preduzeća “Zvornik stan” za 2020. godinu.
Izvještaj o radu javnog preduzeća “Zvornik-stan” za 2019. godinu. 

 

 

JP REGIONALNA DEPONIJA

 

 

 

 

 JP “Regionalna deponija” d.o.o.
Svetog Save bb, 75400 Zvornik

Telefon: 056/232-365, 056/232 -367
Faks: 056/232-366
Direktor: Aleksandar Vračević
E-pošta: regdep.zv@teol.net; regdep.zv@gmail.com
Internet stranica: https://www.deponijazv.com

 

Regija koju čine opštine Kalesija, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Sapna, Šekovići, Milići, Osmaci i grad Zvornik 2009. godine osnovale su međuopštinsko vijeće i ušle u II Projekat upravljanja otpadom. Javno preduzeće Regionalna deponija registrovano je 03.02.2010. godine i preuzelo je realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije i njeno upravljanje u radu. Učešće u osnivačkom kapitalu preduzeća određen je na osnovu broja stanovnika:

Grad Zvornik 29 %
Opština Kalesija 18 %
Opština Bratunac 12%
Opština Srebrenica 11 %
Opština Vlasenica 10 %
Opština Sapna 7 %
Opština Milići 5 %
Opština Šekovići 5 %
Opština Osmaci 3 %

Izvještaj o radu JP Regionalna deponija za 2022. godinu.
Izvještaj o radu JP Regionalna deponija za 2021. godinu.
Izvještaj o radu JP Regionalna deponija za 2020. godinu.
Izvještaj o radu JP Regionalna deponija za 2019. godinu.

 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZVORNIK

Адреса:  Симе Перића 1, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/211-100; 056/211-114
Е-пошта: domzdravlja@gmail.com
Директор: Радивоје Аћимовић

Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. изграђена је зграда са додатних 6.000 m2 простора у којој се Дом здравља Зворник и данас налази.  Медицински центар је 2006. године подијељен на Дом здравља и Општу болницу. Дом здравља  Зворник је основан Одлуком Скупштине општине Зворник  01.06.2005. године.  Са примјеном система породичне медицине Дом здравља Зворник је почео 2007. године. У априлу 2014. године Дом здравља Зворник постао је једна од првих сертификованих здравствених установа у Републици Српској. У Дому здравља  запослено је 258 радника.

Извјештај о раду за 2022. годину. 

 

JAVNA USTANOVA DOM ZA STARIJA LICA KISELJAK

Adresa:  Kiseljak bb, 75413 Kozluk
Tel/faks: 056/391-006; 056/391-031
E-pošta: judomzastaralica.kiseljak@gmail.com
Direktor: Boško Vasić

Javna ustanova „Dom za starija lica“ Kiseljak–Zvornik osnovana je 17.02.2011. godine,  a sa radom je zvanično počela  25.05.2011. godine. Ustanova raspolaže kapacitetom od 47 mjesta, u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama u dva objekta. Korisnici u Ustanovu dolaze  na zahtjev nadležnog Centra za socijalni rad, na zahtjev srodnika i na lični zahtjev. U toku smještaja korisnicima se pružaju sledeće usluge: smještaj, njega, ishrana, održavanje lične higijene, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavni život i društvene aktivnosti. U Domu je zaposleno 17 radnika.

Izvještaj o radu za 2022. godinu. 

 

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa:  Vuka Karadžića 120, 75 400 Zvornik
Telefoni: 056/214-020; 213-507; 210-582; 214-021
E-pošta: czsr.zv@teol.net
Direktor: Ivan Stević

Centar za socijalni rad Zvornik je javna ustanova socijalne zaštite koju je osnovala Skupština grada za izvršenje poslova i realizaciju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o diječijoj zaštiti i drugim propisima radi pružanja usluga socijalnog rada na području grada Zvornik. Centar za socijalni rad ima dvije osnovne djelatnosti: djelatnost socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom, djelatnost dnevne brige o djeci i ostala djelatnost socijalnog rada bez smještaja. U Centru je zaposleno 13 radnika.

Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu. 
Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu.

 

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU

Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu osnovana je 25.11.1996. godine Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 02-1322/96 od 25.11.1996. godine kao Javni fond za dječiju zaštitu sa sjedištem u Palama. Poslovnica Zvornik Svetog Save 120 75400 Zvornik Telefon: 055 490-526 055/216-041 lokal 2135 Internet stranica: https://www.jfdz.org/sr  

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“

Adresa:  Svetog Save 29,75400 Zvornik
Tel/faks: 056/210- 552
E-pošta: nasa.radost@yahoo.com
Direktor: Vukomir Stanković

Ustanova je počela sa radom 1964. godine. Osnivač je bila tadašnja Skupština opštine Zvornik. Kao samostalna organizacija pod nazivom Dječiji vrtić, ali u sastavu OŠ „Mitar Trifunović Učo“, radi sve do 1991. godine, kada se izdvaja i postaje samostalna ustanova pod nazivom Dječiji vrtić „Naša radost“. Rješenjem o registraciji od dana 06.05.2014. godine mijenja naziv u Javnu predškolsku vaspitno obrazovnu ustanovu. Dječiji vrtić „Naša radost“ je ustanova od posebnog društvenog značaja za oblast brige o djeci.  Osnovne djelatnosti su: predškolsko obrazovanje, dnevna briga za djecu predškolskog uzrasta i dnevna briga za učenike obuhvatajući dnevnu brigu djece sa posebnim potrebama. Rad vrtića je organizovan kroz cjelodnevni i poludnevni boravak, produženi boravak (školska djeca), igraonice i pripremna odjeljenja. Ukupan kapacitet je smještaj 330 djece u dva objekta. Ukupan broj zaposlenih je 60, od čega su 37 vaspitači.

Izvještaj o radu za 2021. godinu. 
Izvještaj o radu za 2022. godinu. 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA

Adresa:  Sime Perića broj 2, 75 400 Zvornik Telefon: 056/211- 112 Faks: 056/211-110 E-pošta: bolnica@bolnicazvornik.com Internet stranica: https://www.bolnicazvornik.com/ Direktor: Ivan Popović

Prva bolnica u Zvorniku za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, podignuta je na Fetiji za potrebe vojnog garnizona, ali je služila i civilnom stanovništvu do kraja Prvog svjetskog rata. Na inicijativu građana, 1933. godine  izgrađena je nova zgrada u kojoj su u početku pružane samo ambulantno-polikliničke usluge. Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik 1956. godine u Zvorniku je formiran Dom zdravlja koji 1971. godine prerasta u Medicinski centar Zvornik. Godine 1985. gradi se zgrada sa dodatnih 6.000 mprostora. Medicinski centar je 2006. godine podjeljen na Dom zdravlja i Opštu Bolnicu Zvornik. U ustanovi je zaposleno 330 radnika.

JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA I MUZEJSKA ZBIRKA

Adresa:  Svetog Save broj 9, 75400 Zvornik
Telefon: 056/211-234; 056/210-260
Faks: 070/311-690
E-pošta: bibliozv@yahoo.com
Direktor: Njegosava Stjepanović

Narodna biblioteka i muzejska zbirka u Zvorniku počela je da radi davne 1946. godine,  predstavlja spoj tradicionalnog i modernog, čuvar je znanja i most između prošlosti i budućnosti.  Javna ustanova Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik smještena je objektu Kasina u centru grada. Raspolaže sa 70.000 naslova različitih stručnih grupa. U okviru biblioteke radi multimedijalna čitaonica sa 20 mjesta u kojoj se svakodnevno mogu pročitati dnevna i nedeljna štampa. Stalna etnografska i arheološka postavka muzejske zbirke, tematske izložbe, edukativni sadržaji za sve uzraste, brojne  književne i večeri poezije, druženje sa poznatim piscima i pjesnicima čine cjelinu u okviru ove ustanove.  Ustanova zapošljava 8 radnika.

Izvještaj o radu za 2021. godinu.
Izvještaj o radu za 2022. godinu.

 

JAVNA USTANOVA „DOM OMLADINE“

Adresa:  Trg kralja Petra I Karađorđevića 10, 75 400 Zvornik
Telefon: 065/654-925
E-pošta: djordjedeuric@gmail.com
Direktor: Đorđe Deurić

JU „Dom omladine“ Zvornik je javna ustanova osnovana od Skupštine grada Zvornik sa ciljem da podstiče i afirmiše kreativno stvaralaštvo mladih u oblasti kulture i da utiče na poboljšanje kulturnog života grada. U Domu se organizuju: književne promocije, likovne izložbe, koncerti, pozorišne predstave, projekcije igranih i dokumentarnih filmova, edukativne radionice, predavanja i tribine. Zgrada JU “Dom omladine Zvornik“ je tako koncipirana da sadrži različite prostorije za različita kulturna, edukativna i zabavna događanja. Sastoji se iz sledećih cjelina: velika pozorišna sala, mala kino sala, sala za konferencije, igraonica za djecu, hol, diskoteka. U ustanovi je zaposleno šest radnika.

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Dom omladine za 2021. godinu.
Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Dom omladine za 2022. godinu.

 

 

JAVNA USTANOVA REKREATIVNO–SPORTSKI CENTAR ZVORNIK

Adresa:  Svetog Save bb, 75 400 Zvornik
Tel/fax: 056/210-675
E-pošta: bsavic78@yahoo.com
Direktor: Vladan Matić

Javna ustanova Rekreativno-sportski centar „ZVORNIK“ osnovana je 1983. godine kao OOUR Sportski centar, kasnije kao ODP, DP i JODP Kulturno sportski centar „ZVORNIK“ a od 30.12.2008. godine odlukom osnivača prelazi u Javnu ustanovu sa sadašnjim nazivom. Osnovna djelatnost Ustanove je pružanje usluga građanima, sportskim klubovima i drugim licima u oblasti sporta i kulture. Osnivač je Grad Zvornik sa 100 posto kapitala. JU RSC ima veliku sportsku dvoranu, prateće prostorije i opremu kao i malu salu za tenis, mali fudbal, borilačke sportove i dr. Sportska dvorana nudi usluge treninga, rekreacije, koncerata, priredbi, sajmova, promocija i drugih događaja. JU RSC „ZVORNIK“ zapošljava 16 radnika.

Izvještaj o radu JU Rekreativno sportskog centra Zvornik za 2021. godinu. 
Izvještaj o radu JU Rekreativno sportskog centra Zvornik za 2022. godinu.

 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ZVORNIK

Adresa:  Svetog Save 7, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056/210-184
E-pošta: tooz@teol.net
Direktor: Ivana Đokić-Milanović
Internet stranica: www.zvornikturizam.org

Turistička organizacija grada Zvornik osnovana je Odlukom Skupštine grada  01.06.2005. godine, ali je sa radom zvanično počela 01.02.2008. godine. Osnovni cilj Turističke organizacije je promocija svih turističkih potencijala i bogatog kulturno – istorijskog nasljeđa Zvornika.  Poseban akcenat stavljen je na promociju rijeke Drine, srednjevjekovne tvrđave „Stari grad“, zaštićenog nacionalnog spomenika i rimskog kamenoloma Dardagani. Turistička organizacija se bavi poslovima vezanim za prihvat turista i pružanje svih neophodnih  informacija o turističkoj ponudi grada. Posreduje  u pružanju usluga u domaćoj radinosti i na taj način direktno utiče na poboljšanje kvaliteta usluga u turizmu. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe olakšava Turističkoj organizaciji rad. Zvornik, grad na raskrsnici puteva, na granicama država, na putu putnika je mjesto sa bogatom istorijom. Grad u kome su zidali tvrđave, crkve, džamije, bedeme, pravili mostove. Zvornik je grad sa kapijom otvorenom za goste. Turistička organizacija zapošljava četiri radnika.

Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Zvornika za 2021. godinu. 
Izvještaj o radu Turističke organizacije grada Zvornika za 2022. godinu. 

 

Pin It on Pinterest

Share This