Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » Služba za javne nabavke
Služba za javne nabavke

Sjedište: Svetog Save 124 Telefon: 056/232-213 Faks:056/232-221 E-pošta: milos.tomic@gradzvornik.org Načelnik: Miloš Tomić

Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju ima ključnu ulogu u poslovima javnih nabavki radova, roba i usluga za potrebe Gradske uprave grada Zvornika i poslovima upravljanja razvojem grada Zvornika.

Poslovi javnih nabavki radova, roba i usluga za potrebe Gradske uprave grada Zvornika obuhvataju pripremu prijedloga godišnjih Planova javnih nabavki, praćenje njegove realizacije i predlaganje ažuriranja u skladu sa promjenama okolnosti te kompletno provođenje postupaka javnih nabavki na zahtjev drugih organizacionih jedinica u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Poslovi upravljanja razvojem se obavljaju u Odsjeku za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju koji je formiran u okviru Službe. Služba obavlja i druge poslove koji se posebnim aktima i nalogom gradonačelnika stave u djelokrug rada Službe.

Radno vrijeme svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova

BAZA PODATAKA PROJEKATA GRADA ZVORNIK

Grad Zvornik trenutno ima više od 80 aktivnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje životnog standarda njegovih građana. Strategija integrisanog razvoja grada Zvornik za period 2018-2027. godine predviđa više od 100 projekata koji će biti realizovani u narednom periodu.  Više o projektima u Bazi podataka

PREZENTACIJA ODSJEKA ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM I MEĐUNARODNU SARADNJU

Odsjek za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju aktivan je u privlačenju investicija, strateškom planiranju, pripremi i realizaciji projekata. 

Prezentacija na srpskom jeziku

Prezentacija na engleskom jeziku

Pin It on Pinterest

Share This