Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Ревизија и обнављање еколошке дозволе
РЕВИЗИЈА И ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Еколошку дозволу која се обнавља (копија)
 • Извјештај о извршеним мјерењима (мониторинг) наложен у еколошкој дозволи која се обнавља (оригинал) (Овлашћена институција)
 • Записник инспектора за заштиту животне средине (копија)
 • Овјерену изјаву одговорног лица, на основу члана 5. тачка 4. под в. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, бр. 28/13 и 104/17) (оригинал)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 40,00 КМ (оригинал)
 • Рјешење о регистрацији (копија)
 • План управљања отпадом (оригинал/Овлашћена институција)
 • Изјава одговорног лица (оригинал)
 • Образац захтјева
 • Образац изјаве

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Правилник о поступку ревизије и обнављање еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, број: 28/13 и 104/17)
Одлука о административним таксама Града Зворника (Службени гласник Града Зворника, бр. 3/16)

ИЗМЈЕНА РЈЕШЕЊА – ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење – предмет измјене (копија)
 • Уговор о закупу (копија)
 • Купопродајни уговор (копија)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 10 КМ (оригинал)
 • Рјешење о регистрацији (копија)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, бр.28/13)
Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)

Pin It on Pinterest

Share This