Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Home
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Градска управа
Градска управа

Градска управа непосредно спроводи градске прописе, извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ чије извршење је повјерено граду, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина града и Градоначелник. Основне организационе јединице Градске управе су одјељења и службе. Унутрашња организациона јединица одјељења или службе је одсјек.

Посебна организациона јединица у Градској управи је Кабинет градоначелника.  Самостална организациона јединица у Градској управи је одсјек. Ради обављања одређених послова из дјелокруга рада Градске управе и повјерених послова државне управе и стварања услова за ефикасније и економичније обављање тих послова у појединим насељеним мјестима на територији Града, образују се мјесне канцеларије.

Pin It on Pinterest

Share This