Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Позиви
ЈАВНИ ПОЗИВИ У 2024

Јавни позив за усклађивање и регистрацију редова вожње у друмском саобраћају на подручју Града Зворника за 2024/2025 годину

Јавни позив за расподјелу средстава из буџета града Зворника за финансирање и суфинансирање спортских организација и удружења у 2024. години.

Позив за подношење пријава у оквиру пројекта Подршка локалном планирању пољопривредног и руралног развоја
Јавни позив за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација
Јавни позив за додјелу средстава за стручно оспособљавање и усавршавање лица високе стручне спреме

На основу члана 41. и 51. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број 5/17), Правилника о подстицајима у привреди број: 02-020-4/22 од 08.04.2022. године и Одлуке о спровођењу поступка одобравања средстава за стручно оспособљавање и усавршавање лица високе стручне спреме број: 02-022-125/22 од 10.10.2022. године Градоначелник расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава за стручно оспособљавање и усавршавање лица високе стручне спреме.  

У прилогу пријавни образац

Јавни позив за достављање приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024

Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Образац и упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године.

Образац за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2022-2024. године (ворд)

Јавни позив за усклађивање и регистрацију редова вожње у друмском саобраћају на подручју Града Зворника за 2021/2022 годину
Јавни позив за додјелу субвенција привредним субјектима града Зворник у сврху санације штете изазване пандемијом вируса корона
Јавни позив за достављање приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023

Рјешење о именовању Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Пословник о раду Радне групе за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Смјернице и критеријуми за оцјену и рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Образац за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Упутство за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године.

Позив - заинтересованим лицима

Јавни позиви и конкурси

Pin It on Pinterest

Share This