Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Служба цивилне заштите

Сједиште: Каракај бр. 353А, 75.400 Зворник
Телефон: 056/210-853
Факс:056/232 – 221
Е-пошта: civilna.zastita@gradzvornik.org
Начелник: Рајко Јурошевић

Служба цивилне заштите задужена је за израду различитих докумената као што су Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће, План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, годишњи План обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника, Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања. Служба цивилне заштите води евиденцију припадника цивилне заштите и њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне заштите и повјереника, води евиденцију материјално-техничких средстава грађана  и привредних друштава и других правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите, и друго.

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Pin It on Pinterest

Share This