Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одређивање кућног броја

 

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Посједовни лист (копија) (РГУ)
  • Рјешење о оставинској расправи или купопродајни уговор (за промјену имена корисника) (копија)
  • Доказ о уплати градске административне таксе за Захтјев у износу од 2,00 КМ (оригинал)
  • Доказ о уплати административне таксе за Рјешење (исправку) у износу од 5,00 КМ
  • Личну карту (копија)
  • Образац захтјева

    РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 7 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07, 50/10)
Одлука о комуналном реду на подручју града Зворника (Службени гласник града Зворник, бр. 3/18)

Pin It on Pinterest

Share This