Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Уређење Града
Уређење Града

Град Зворник је основна територијална јединица локалне самоуправе, у којој њени грађани непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању својих заједничких интереса и у којој њени органи, у границама закона, регулишу и управљају јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва. Град има Градоначелника и Скупштину града.

Народна скупштина Републике Српске на сједници одржаној 10. децембра 2015. године усвојила је Закон о граду Зворник, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 106/15. 

На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник Града Зворник“, број 5/17), Градоначелник Града Зворник доноси ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗВОРНИК, која је објављена у Службеном гласнику града Зворника број 5/22. 

Pin It on Pinterest

Share This