Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу
Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-213
Факс:056/232-221
Е-пошта: milos.tomic@gradzvornik.org
Начелник: Милош Томић

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника и пословима управљања развојем града Зворника.

Послови јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника обухватају припрему приједлога годишњих Планова јавних набавки, праћење његове реализације и предлагање ажурирања у складу са промјенама околности те комплетно провођење поступака јавних набавки на захтјев других организационих јединица у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Послови управљања развојем се обављају у Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу који је формиран у оквиру Службе. Служба обавља и друге послове који се посебним актима и налогом градоначелника ставе у дјелокруг рада Службе.

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Послови управљања развојем се обављају у Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу који је формиран у оквиру Службе.

Телефон: 056/232-216
Факс: 056/232-221
Е-пошта: biljana.milic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Биљана Милић

Запослени у Одсјеку су:

Сандра Еркић: sandra.erkic@gradzvornik.org
Јелена Радуловић: jelena.radulovic@gradzvornik.org
Милош Ивановић: milos.ivanovic@gradzvornik.org
Хариз Мехидић: hariz.mehidic@gradzvornik.org
Александар Јевтић: aleksandar.jevtic@gradzvornik.org

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова

БАЗА ПОДАТАКА ПРОЈЕКАТА ГРАДА ЗВОРНИК

Град Зворник тренутно има више од 80 активних пројеката који имају за циљ побољшање животног стандарда његових грађана. Стратегија интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. године предвиђа више од 100 пројеката који ће бити реализовани у наредном периоду.  Више о пројектима у Бази података

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОДСЈЕКА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу активан је у привлачењу инвестиција, стратешком планирању, припреми и реализацији пројеката. 

Презентација на српском језику. 

Презентација на енглеском језику

Pin It on Pinterest

Share This