Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу
Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-213
Факс:056/232-221
Е-пошта: milos.tomic@gradzvornik.org
Начелник: Милош Томић

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника и пословима управљања развојем града Зворника.

Послови јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника обухватају припрему приједлога годишњих Планова јавних набавки, праћење његове реализације и предлагање ажурирања у складу са промјенама околности те комплетно провођење поступака јавних набавки на захтјев других организационих јединица у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Послови управљања развојем се обављају у Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу који је формиран у оквиру Службе. Служба обавља и друге послове који се посебним актима и налогом градоначелника ставе у дјелокруг рада Службе.

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова

ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Послови управљања развојем се обављају у Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу који је формиран у оквиру Службе.

Телефон: 056/232-216
Факс: 056/232-221
Е-пошта: razvoj@gradzvornik.org

Шеф Одсјека: Биљана Милић
Е-пошта: biljana.milic@gradzvornik.org

Запослени у Одсјеку су:

Сандра Еркић: sandra.erkic@gradzvornik.org
Јелена Радуловић: jelena.radulovic@gradzvornik.org
Милош Ивановић: milos.ivanovic@gradzvornik.org
Хариз Мехидић: hariz.mehidic@gradzvornik.org
Александар Јевтић: aleksandar.jevtic@gradzvornik.org
Ана Дошић: ana.dosic@gradzvornik.org 

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова

Овдје можете наћи презентацију Одсјека.

Here you can find presentation of the Section.

Овдје можете наћи преглед пројеката.

Pin It on Pinterest

Share This