Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Служба за јавне набавке
Служба за јавне набавке

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-213
Факс:056/232-221
Е-пошта: milos.tomic@gradzvornik.org
Начелник: Милош Томић

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу има кључну улогу у пословима јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника и пословима управљања развојем града Зворника.

Послови јавних набавки радова, роба и услуга за потребе Градске управе града Зворника обухватају припрему приједлога годишњих Планова јавних набавки, праћење његове реализације и предлагање ажурирања у складу са промјенама околности те комплетно провођење поступака јавних набавки на захтјев других организационих јединица у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Послови управљања развојем се обављају у Одсјеку за управљање развојем и међународну сарадњу који је формиран у оквиру Службе. Служба обавља и друге послове који се посебним актима и налогом градоначелника ставе у дјелокруг рада Службе.

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова