Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Еколошке дозволе
Еколошке дозволе

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени гласник РС број 71/12, 79/15 и 70/20).

ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Euro petrol Oil“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Turboxperts“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Аутоперионица 6М“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Пекара Зрно“ Каракај

ОБНАВЉАЊЕ И РЕВИЗИЈА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ОБАВЈЕШТЕЊА
  • Обавјештење да се инвеститору „СМРЧАК“ Д.О.О. Зворник, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословно-производне објекте у којима се врши сакупљање и прерада гљива, љековитог биља и шумских плодова као и прерада органског воћа, који се налазе у насељу Каракај број 54 А.
  • Обавјештење да се инвеститору Бедри Балдедају даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат пекаре „ДРИНА“, који се налази у насељу Метеризе бр. 18, град Зворник. 
  • Обавјештење да се инвеститору Митру Дражићу из Брањева даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за Каменорезачку радњу „ГРАНИТ“, која се налази у насељу Брањево, Прва улица број 1/А, град Зворник.
  • Обавјештење да се инвеститору Решаду Махмутовићу, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат Аутосервис „МАХМУТОВИЋ“, који се налази у насељу Каракај – Ново Насеље бб, град Зворник.
  • Обавјештење да се инвеститору Ангросировинска радња „САРА“ Каракај – Зворник, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни објекат за прикупљање неопасног отпада, који се налази у насељу Каракај бб, град Зворник. 
  • Обавјештење да се инвеститору „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за гасно дистрибутивну мрежу, производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију гаса на територији града Зворник. 
  • Обавјештење да се инвеститору „БЕОПРОМ – 076“ д.о.о. Зворник, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни објекат трговинско услужне дјелатности, који се налази у насељу Економија,  Прва улица бр. 2, град Зворник. 
  • Обавјештење да се инвеститору „ГРАНД ГРАДЊА“ д.о.о. Зворник, даје ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни комплекс бензинске станице са пратећим објектима и садржајима, који се налази у Зворнику.

  Pin It on Pinterest

  Share This