Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Еколошке дозволе
Еколошке дозволе

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени гласник РС број 71/12, 79/15 и 70/20).

ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Euro petrol Oil“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Turboxperts“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Аутоперионица 6М“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Пекара Зрно“ Каракај

ОБНАВЉАЊЕ И РЕВИЗИЈА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 2024
  РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 2023
  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 2024

  – Еколошка дозвола за „City Mall“ д.о.о. Бијељина 
  – Еколошка дозвола за „CSP“ д.о.о. Бијељина   
  – Еколошка дозвола за „ECONIK“ д.о.о. Зворник 
  – Еколошка дозвола за „EURO PETROL OIL“ д.о.о. Зворник  
  – Еколошка дозвола за „АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник 
  – Еколошка дозвола за „АНТУНОВИЋ“ д.о.о. Брчко 
  – Еколошка дозвола за „АУТО-БАТО“ Козлук           
  – Еколошка дозвола за „ВРХОВИ“ д.о.о. Табанци   
  – Еколошка дозвола за „НАМАСТОН“ д.о.о Зворник   
  – Еколошка дозвола за „РАДОВАНОВИЋ“ д.о.о Зворник   
  – Еколошка дозвола за „САС“ д.о.о. Прибој  
  – Еколошка дозвола за „ТЕХНОХЕМ“ д.о.о. Зворник  
  – Еколошка дозвола за Ауто сервис „ЛАЗИЋ МД“ Средњи Шепак 
  – Еколошка дозвола за Аутоперионица „МИЋИЋ“ Роћевић   Ѕ
  – Еколошка дозвола за Аутосервис „МИКО“  
  – Еколошка дозвола за Вулканизер „АЛЕ“ Ђиле  
  – Еколошка дозвола за ЗР „ГАГЕ“ Каракај  
  – Еколошка дозвола за ЗР „ХАВАРИЈА“ Каракај 
  – Еколошка дозвола за ЗР–аутосервис „ВИДОВИЋ“ Ораовац  
  – Еколошка дозвола за ЗР-аутосервис „ПОПОВИЋ“ Јардан 
  – Еколошка дозвола за ЗТР „ТИП-ТОП ГУМИ“ Зворник 
  – Еколошка дозвола за ЗТР-аутосервис „ЂУКИЋ“ Каракај
  – Еколошка дозвола за МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗРДП „ЕЛЕКТРО – БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Брањево  
  – Еколошка дозвола за МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗРДП „ЕЛЕКТРО – БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, ЗВОРНИК 
  – Еколошка дозвола за МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗРДП „ЕЛЕКТРО – БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Каракај
  – Еколошка дозвола за МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗРДП „ЕЛЕКТРО – БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Козлук  
  – Еколошка дозвола за Пекара „ЕЛЕНА“, Брањево 

  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ 2023
  ОБАВЈЕШТЕЊА
  • Обавјештење да је инвреститор „K-ENERGY“ д.о.о. Зворник, поднио захтјев за издавање еколошке дозволе за фотонапонске електране на земљи „K-ENERGY 1“, „K-ENERGY 2“, „K-ENERGY 3“ и „K-ENERGY 4“ и трансформаторске станице  БТС „K-ENERGY“ 10/0,4 kV, 3500 kVA и прикључног 10 kV подземног далековода, које се налазе у насељу Скочић.
  • Обавјештење да је инвеститор „ГОД“ д.о.о. Зворник добио Рјешење – еколошку дозволу за погон за производњу ламелираних елемената од дрвета, столарије, резане грађе и пелета који се налази у насељу Челопек бр. 266, град Зворник.
  • Обавјештeње да је инвреститор „АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник, поднио захтјев за издавање еколошке дозволе за постројење за неутрализацију отпадних вода са базеном, које се налази у оквиру комплекса „АЛУМИНА“ у Каракају, на земљишту означеном као к.ч број: 5624 К.О. Зворник.
  • Обавјештење да је инвреститор Стефан Савић из насеља Јардан, град Зворник, поднио захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат за одржавање и поправку моторних возила Аутосервис „САВИЋ“,  који се налази у насељу Јардан бб.

  Pin It on Pinterest

  Share This