Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Еколошке дозволе
Еколошке дозволе

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени гласник РС број 71/12, 79/15 и 70/20).

ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Измјена рјешења еколошке дозволе за „Euro petrol Oil“

Измјена рјешења еколошке дозволе за „Turboxperts“

Измјена рјешења еколошке дозволе за „Аутоперионица 6М“

Измјена рјешења еколошке дозволе за „Пекара Зрно“ Каракај

ОБНАВЉАЊЕ И РЕВИЗИЈА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Обновљена еколошка дозвола за аутоматску перионицу

Обновљена еколошка дозвола за бензинску пумпу „OF Company“ 

Обновљена еколошка дозвола за бензинску пумпу НЕСТРО Дивич

Обновљена еколошка дозвола за бензинску пумпу НЕСТРО Каракај

Обновљена еколошка дозвола за пекару Ликић

Обновљена еколошка дозвола за каменорезачку радионицу

Обновљена еколошка дозвола за конструкција металних дијелова

РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „Вебос“ доо

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за Јокић инвест

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за Е.Д. д.о.о

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „D&D trade“

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за Дуо Марковић д.о.о

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „Зворник путеви“ 

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „Medic OTP“

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „ГОД“ д.о.о

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „Кесо-промет“ д.о.о

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „Алфа инвест“ Зворник

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за каменорезачка радња „Јованић“ Брањево

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за ЗТР Марковић

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за ЗР „Старт“

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за пекару „Biser Max“ Каракај.

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „MEDIC OTP“ Зворник.

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за „АД Водовод и комуналије“

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за аутопраоница“Бенз“ Каракај. 

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за з.р.“Еко пек“ Табанци.

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за з.р „Метал-гума“ Зворник.

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за аутоперионица З.Р. „Пинк“

Рјешење о престанку важења еколошке дозволе за ЈЗУ „Дом здравља“

 

ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА
 • Обавјештење о издатој еколошкој дозволи  за „PROFILICO“ д.o.o. Зворник
 • Обавјештење о поднесеном захјтеву „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ А.Д. Зворник, за издавање еколошке дозволе за пословни објекат црпне станице „Мејдан“ која се налази у Зворнику.
 • Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе за фарму бројлера.
 • Обавјештење о обновљеној еколошкој дозволи за „НЕШКОВИЋ“ д.о.о. Бијељина, ПЈ Шепак.
 • Обавјештење о захтјеву за издавање еколошке дозволе за објекат аутосервиса З.Р. „Зекић“ Табанци.

   

Pin It on Pinterest

Share This