Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Еколошке дозволе
Еколошке дозволе

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени гласник РС број 71/12, 79/15 и 70/20).

ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Euro petrol Oil“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Turboxperts“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Аутоперионица 6М“
– Измјена рјешења еколошке дозволе за „Пекара Зрно“ Каракај

ОБНАВЉАЊЕ И РЕВИЗИЈА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ОБАВЈЕШТЕЊА

  Обавјештење да је инвеститор Д.О.О. “МР Гума“ Зворник добио Рјешење – еколошку дозволу за пословни простор – вулканизерска радња са магацином који се налази у насељу Каракај бб, град Зворник. 

  Обавјештење да је инвеститор Јовановић Велибор из насеља Економија добио Рјешење – еколошку дозволу  за пословни објекат за одржавање и поправку моторних возила Аутосервис „ВЕЛО“ који се налази у насељу Економија 1/8, град Зворник.

  Обавјештeње да је инвреститор  поднио  захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат маркет ПЈ „СУПЕР КОРТ бр. 1“  Зворник, који се налази у насељу Челопек, град Зворник.

  Обавјештење да је инвеститор Шаран Ђорђe из Каракаја добио је Рјешење – еколошку дозволу за поправку и одржавање моторних возила Аутосервис „Шаран“, који се налази у насељу Каракај бр. 75, град Зворник.