Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Еколошке дозволе
Еколошке дозволе

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени гласник РС број 71/12, 79/15 и 70/20).

ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

Измјена рјешења еколошке дозволе за “Euro petrol Oil”

Измјена рјешења еколошке дозволе за “Turboxperts”

Измјена рјешења еколошке дозволе за “Аутоперионица 6М”

Измјена рјешења еколошке дозволе за “Пекара Зрно” Каракај

ОБНАВЉАЊЕ И РЕВИЗИЈА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  РЈЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
  ОБАВЈЕШТЕЊА
  • Обавјештење о захтјеву за издавање еколошке дозволе за пословни објекат за протектирање пнеуматика и дјелатност сакупљања, складиштења и третман отпадних гума, насеље Каракај бр. 227 А, инвеститор „REPROTEH CENTER“ д.о.о. Зворник.
  • Обавјештење о захтјеву за издавање еколошке дозволе за изградњу комплекса бензинске станице са пратећим садржајима у насељу Улице, град Зворник, инвеститор  „ДАЛПРОМ“ д.о.о. Зворник.

  Pin It on Pinterest

  Share This