Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инвестирај
  4.  » Пословне/индустријске зоне
Пословне/индустријске зоне
ПОСЛОВНА ЗОНА "ЈАДАР"

Како би се подстакли раст и развој постојећих и отварање нових пословних субјеката, те покретање производних дјелатности и улагање домаћих и страних инвеститора на подручју града Зворник, основана је Пословна зона „Јадар“.

Одлуком Владе Републике Српске од 10.12.2020. године право својине и посједа на непокретностима пренијето је на Град Зворник. Налази се у Каракају, приградском насељу у непосредној близини граничног прелаза са функцијом робног царинског терминала и магистралних саобраћајница (М4 и М19). Простире сe на јединственој парцели површине 8,09 hа и има изграђену инфраструктуру која се треба уредити и ставити у функцију.

Земљиште и објекти могу се купити или узети у закуп од локалне управе на период од пет година који може бити продужен на 10 година након истека прве године од покретања производње, да висина закупнине зависи од величине површине која је предмет закупа и да је закупнина нижа у периоду припреме за производњу не дужег од шест мјесеци, да инвеститор може бити ослобођен до 60 одсто укупне закупнине ако улаже сопствена средства у грађевинске и друге радове који служе прилагођавању објекта општој намјени (струја, вода, канализација), те да предност имају инвеститори који запошљавају више радника (најмање један радник на сваких 1000m² заузетог простора (земљишта), односно најмање три радника на 1000m² заузетих функционалних објеката) и имају производњу намијењену извозу.

Тренутно у Пословној зони „Јадар“ своју дјелатност обављају два предузећа.  Осталим заинтересованим инвеститорима могу се продати или дати у закуп други објекти, њих 16, укупне површине 6,69ha земљишта.

 

ИНВЕСТИЦИОНА ЛОКАЦИЈА "ИНЖЕЊЕРИНГ"

Инвестициона локација „Инжењеринг“ је удаљена свега 4 кm од градског језгра. Налази се у непосредној близини граничног прелаза Каракај који има функцију робно-царинског терминала за теретни саобраћај и међународне пруге Србија-БиХ са утоварно-претоварном станицом. Директно је повезана са магистралним путем М19 који иде од Бијељине преко Зворника до Сарајева и М4 који води од Зворника до Тузле и даље у БиХ.

„Инжењеринг“ се простире на 7,1ha и обухвата 11 објеката.

Слободна је једна парцела површине 2.462,50m2 која се може цијепати.

Доступни су и објекти Управна зграда (518m2) са економским двориштем (2.583m2) и Привредна зграда Бараке (518m2)  са економским двориштем (547m2).

ИНВЕСТИЦИОНА ЛОКАЦИЈА "НОВИ ИЗВОР"

Од предузећа „Нови извор“ АД  у стечају откупљено је земљиште у широј индустријској зони у Каракају. Међутим, оно није изграђено и представља „brownfield“ локацију која се може понудити инвеститорима.

ОКВИРНА ПОНУДА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ У ИЛ "ИНЖЕЊЕРИНГУ"

Одсјек за управљање развојем и међународну у сарадњи са надлежним одјељењима Градске управе, комуналним и јавним предузећима сачинио је  Оквирну понуду за потенцијалног инвеститора у инвестиционој локацији „Инжењеринг“.