Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инвестирај
  4.  » Пословне/индустријске зоне
Пословне/индустријске зоне
ПОСЛОВНА ЗОНА "ЈАДАР"

Како би се подстакли раст и развој постојећих и отварање нових пословних субјеката, те покретање производних дјелатности и улагање домаћих и страних инвеститора на подручју града Зворник, основана је Пословна зона „Јадар“.

Она је у власништву Града Зворника. Налази се у Каракају, приградском насељу у непосредној близини граничног прелаза са функцијом робног царинског терминала и магистралних саобраћајница (М4 и М19). Простире сe на јединственој парцели површине 8,09 hа и има изграђену инфраструктуру која се треба уредити и ставити у функцију.

Процедура и услови уласка инвеститора у Пословну зону „Јадар“ утврђени су Правилником о условима и поступцима давања у закуп земљишта и објеката инвеститорима. Њиме је одређено да се земљиште и објекти могу купити од Владе Републике Српске или узети у закуп од локалне управе на период од пет година који може бити продужен на 10 година након истека прве године од покретања производње, да висина закупнине зависи од величине површине која је предмет закупа и да је закупнина нижа у периоду припреме за производњу не дужег од шест мјесеци, да инвеститор може бити ослобођен до 60 одсто укупне закупнине ако улаже сопствена средства у грађевинске и друге радове који служе прилагођавању објекта општој намјени (струја, вода, канализација), те да предност имају инвеститори који запошљавају више радника (најмање један радник на сваких 1000m² заузетог простора (земљишта), односно најмање три радника на 1000m² заузетих функционалних објеката) и имају производњу намијењену извозу.

Одлуком Владе Републике Српске од 10.12.2020. године право својине и посједа на непокретностима пренијето је на Град Зворник. У наредном периоду ће се радити усклађивање Правилника о условима и поступцима давања у закуп земљишта и објеката инвеститорима.

Тренутно у Пословној зони „Јадар“ своју дјелатност обављају два предузећа. Осталим заинтересованим инвеститорима могу се продати или дати у закуп други објекти укупне површине 19.955 mса  48.438 m2 земљишта.

 

ИНВЕСТИЦИОНА ЛОКАЦИЈА "ИНЖЕЊЕРИНГ"

Град Зворник је од „Инжењеринг“ АД у стечају откупио 7,1 ha земљиштa које се наслања на Пословну зону „Јадар“ и на коме је изграђено 11 објекaтa. И земљиште и објекти су у прилично добром  стању и имају све потребне прикључке тако да се уз незнатна улагања могу прилагодити потребама инвеститора из различитих сектора.

 

ИНВЕСТИЦИОНА ЛОКАЦИЈА "НОВИ ИЗВОР"

Од предузећа „Нови извор“ АД  у стечају откупљено је земљиште у широј индустријској зони у Каракају. Међутим, оно није изграђено и представља „brownfield“ локацију која се може понудити инвеститорима.

Pin It on Pinterest

Share This