Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Грађани
  4.  » Образовање
Образовање

У области образовања, локална власт има законом прописану обавезу да обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским установама. Основно, средње и високо образовање су у надлежности Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обавеза града Зворник је да обезбиједи дио средстава за инвестиционо-текуће одржавање, у складу са могућностима, материјалне трошкове школе, за такмичење ученика на општинском нивоу, као и трошкове учешћа ученика са подручја града на регионалном такмичењу.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Предшколско образовање одвија се у Јавној предшколској васпитно образовној установи (ЈПВОУ) дјечији вртић „Наша радост“. Рад вртића је организован кроз цјелодневни и полудневни боравак, продужени боравак (школска дјеца), играонице и припремна одјељења. Укупан капацитет је смјештај 330 дјеце у два објекта. У граду такође ради и дјечји вртић „Невен“ у фабрици Алумина д.о.о.  Сви вртићи у јавном и приватном сектору, раде у складу са Програмом за предшколско васпитање и образовање који доноси Министарство просвјете и културе.

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“

Адреса:  Светог Саве 29,75400 Зворник
Тел/факс: 056/210- 552
Е-пошта: nasa.radost@yahoo.com

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање се одвија у шест (6) централних и 18 подручних школа, као и основној музичкој школи „Војин Комадина“.  У школској 2019/2020. години у основним школама се школује …… ученика од првог до деветог разреда. Настава у основним школама у школској 2018/19. години одвијала се у складу са Календаром рада за поменуту школску годину, који је донијело Министарство просвјете и културе РС.

ОШ „СВЕТИ САВА“ ЗВОРНИК

Адреса: Улица Светог Саве 71 А, 75 400 Зворник
Тел/факс: 056/210-284
E-пошта: os144@skolers.org
Интернет страница: https://svetisavazvornik.org/

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЧЕЛОПЕК

Адреса: Челопек бб, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/270-650
E-пошта: оs159@skolers.org

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ КОЗЛУК

Адреса: Дринска 70,75413 Козлук
Телефон: 056/310-130
Факс: 056/310-110
E-пошта: оs145@skolers.org

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ РОЋЕВИЋ

Адреса: Роћевић бб,75413 Козлук
Телефон: 056/398-082
E-пошта: os147@skolers.org

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ ДРИЊАЧА

Адреса: Дрињача бб,75410 Зворник
Телефон: 056/395-071
Е-пошта: os204@skolers.org

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПИЛИЦА

Адреса: Д.Пилица бб,75412 Зворник
Телефон: 056/393-649
Е-пошта: os146@skolers.org

ОМШ „ВОЈИН КОМАДИНА“ ЗВОРНИК

Адреса: Улица Светог Саве 71А, 75400 Зворник
Телефон: 056/232-090
Е-пошта: ms06@skolers.org
Интернет страница: https://www.omsvk.org/

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

На подручју града средње образовање, како опште тако и стручно, се одвија у два (2) средњошколска центра, оба јавна.  У школској 2019/2020. години школује се укупно …. средњошколаца.  Међу њима је ……  ученика, који су са других општина, а школују се у средњим школама града Зворник.

ЈАВНА УСТАНОВА СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗВОРНИК

Адреса: Вука Караџића 69, 75400 Зворник
Телефон: 056/490-292
Факс:056/490-296
E-пошта: ss62@skolers.org
Интернет страница: https://www.gimissspkzv.org/

 

ЈАВНА УСТАНОВА ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР КАРАКАЈ

Адреса: Каракај 486А, Каракај
Телефон: 056/260-899
Факс: 056/490-115
E-пошта: ss63@skolers.org
Интернет страница: https://www.jutsczv.org/

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Зворник је центар регије Бирач и сједиште Технолошког факултета Универзитета Источно Сарајево. Технолошки факултет у Зворнику је основан и почео да ради са првом генерацијом студената академске 1993/1994. године на основу Одлуке Народне Скупштине Републике Српске. На Технолошком факултету можете студирати на два студијска програма првог циклуса студија и то: 1. Хемијско инжењерство и технологија и 2. Биологија. Укупан број студената  у академској 2019/2020 је…..

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ КАРАКАЈ, УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Адреса: Каракај 34А, 75400 Зворник
Телефон: +38756/260-190
Факс:+38756/261-072
E-пошта: sekretar@tfzv.ues.rs.ba

Више о раду Факултета можете пронаћи на интернет страници: https://www.tfzv.ues.rs.ba

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД „Водовод и комуналије“.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This