Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Градска управа
 4.  » 
 5. Одјељења и службе
 6.  » 
 7. Одјељење за стамбено-комуналне послове
 8.  » Одложено плаћање ренте и накнаде трошкова за уређење градског-грађевинског земљишта
Одложено плаћање ренте и накнаде трошкова за уређење градског-грађевинског земљишта
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РЕНТЕ И ТРОШКОВА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:     

 • Локацијске услове (копија) (Одјељење за просторно уређење)
 • Обрачун такси и накнада бр. (копија) (Одјељење за просторно уређење)
 • Гаранцију банке ___,бр.___ (оригинал) (Банка)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу 2,00 КМ
 • Образац рјешења

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 5 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This