Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одјељење за просторно уређење

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон:
Факс: 056/232-200
E-mail: 
bosko.kojic@gradzvornik.org
Начелник: Бошко Којић

У Одјељењу за просторно уређење извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који се односе на област просторног уређења. Одјељење проводи поступак израде нове просторно-планске документације, измјене, допуне и ревизије постојеће просторно-планске документације, издавање урбанистичко-техничких услова, локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола,  легализације бесправно изграђених објеката и  утврђивања легалности објеката, исколчавање објеката на терену и провјеру ископа темеља.

Функционисање и ажурирање ГИС окружења, издавање извода из просторно-планске документације, издавање увјерења, стручних мишљења, обавјештења и достава података из области просторног уређења, планирања и грађења, контрола техничке документације, учешће у свим фазама стратешког планирања и управљања развојем само су неке од активности Одјељења за просторно уређење.

Радно вријеме: од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана.

 

Pin It on Pinterest

Share This