Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » Потпредсједници Скупштине

Потпредсједници Скупштине града

Драгослав Милановић, потпредсједник Скупштине града Зворник

  • Рођен: 
  • Образовање: 
  • Радно и политичко искуство: Члан ДЕМОС-а

Избор и овлаштења

Потпредсједник Скупштине града замјењује предсједника Скупштине града у случају његове одсутности или спријечености, прати активности реализације развојних планова Скупштине града, усклађује активности сталних и повремених радних тијела Скупштине града, обавља и друге послове које му повјери предсједник Скупштине града  из домена својих надлежности. Потпредсједник Скупштине града је професионално лице.

Pin It on Pinterest

Share This