Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Грађани
  4.  » Пријава корупције
Пријава корупције

План интегритета је интерни антикорупциони документ који садржи скуп мјера правне и практичне природе којим се спречавају и отклањају могућности за различите облике коруптивног понашања и неправилности у раду.

План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности. Стратешки оквир плана је повећање транспарентности и јавности рада, а тиме и јачање повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе.

Град Зворник опредијељен је да примјеном превентивних мјера, јача повјерење грађана у владавину права и закона, те да спровођењем антикоруптивних мјера спријечи и сузбије коруптивно дјеловање.

Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, кроз предлагање мјера за побољшање интегритета и сачињавање регистра ризика и адекватних мјера за отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције. Ово се огледа не само кроз смањење корупције као давања и примања мита, већ и кроз отклањање етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета.

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ:

  • путем редовне поште на адресу Градске управе Града Зворник (Светог Саве 124, 75 400 Зворник) са назнаком – Комисија за пријем, евиденцију и поступање са пријавама корупције и другим неправилностима
  • путем електронске поште на следећу адресу:
  • у сандуче за пријаву корупције које се налази у просторијама Градске управе
  • усмено на записник код службеног лица у Градској управи

ONLINE ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе

Pin It on Pinterest

Share This