Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Заузимање јавне површине
ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове за (љетње баште) бр. (на увид) (Одјељење за просторно уређење)
 • Одобрење за рад (на увид) (Одјељење за привреду)
 • Доказ о уплати градске комуналне таксе према Одлуци о комуналним таксама (оригинал)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу 2,00 КМ (оригинал)
 • Потврду о регистрацији радње-ЈИБ (копија)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о комуналним таксама (Службени гласник РС број 4/12)

Одлука о комуналном реду на подручју града Зворник (Службени гласник града Зворник бр. 3/18)

Одлука о комуналним таксама (Службени гласник града Зворник бр. 13/17)

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове за (љетње баште) бр. (на увид) (Одјељење за просторно уређење)
 • Одобрење за рад (на увид) (Одјељење за привреду)
 • Доказ о уплати градске комуналне таксе према Одлуци о комуналним таксама (оригинал)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу 2,00 КМ (оригинал)
 • Личну карту (копија)
 • Потврду о регистрацији радње-ЈИБ (копија)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This