Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Oдсјек за управљање развојем и међународну сарадњу
Oдсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник
Телефон: +387 56 232 216
Факс: +387 56 232 221
Адреса електронске поште: razvoj@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Биљана Милић

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу (у даљем тексту: Одсјек) је самостална организациона јединица у Градској управи града Зворника.

У Одсјеку се организује и проводи процес стратешког планирања који подразумијева иницирање и вођење процеса израде, координисање и предузимање активности у оквиру реализације, као и праћење и извјештавање о реализацији Стратегије интегрисаног развоја града Зворника и пратећих планова имплементације (1+2). Такође, Одсјек активно учествује у изради и реализацији те извјештавању о реализацији секторских стратегија, планова капиталних инвестиција, локалних акционих планова и других планских докумената.

У складу са тим, у Одсјеку се обављају и послови припреме, израде, провођења, праћења, вредновања и извјештавања о пројектима из области економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, као и успоставе сарадње са домаћим и међународним институцијама и организацијама ради обезбјеђивања средстава која су потребна за реализацију датих пројеката.

Одсјек проводи анализе и ради на унапређењу и промоцији пословних прилика с циљем олакшавања пословања постојећих привредних субјеката и привлачења нових инвеститора. Другим ријечима, Одсјек прикупља, обрађује, објављује и редовно ажурира информације у вези са инвестиционим приликама кроз сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе и надлежним републичким и државним органима (министарства, развојне агенције, привредне коморе), води базе података о инвестиционим локацијама и пословним просторима и пратећој инфраструктури те пружа подршку привредним субјектима у свим фазама покретања и обављања пословања. Одсјек има улогу техничког секретеријата Привредног савјета града Зворника и Савјета за образовање и запошљавање града Зворника и стара се за стандард повољног пословног окружења (БФЦ СЕЕ).

Поред тога, у Одсјеку се обављају послови израде, координације реализације и реализације Акционог плана енергетски одрживог развоја и климатских промјена (СЕЦАП) и везани послови који обухватају вођење евиденција о потрошњи енергије те израду анализа и извјештаја о потрошњи енергије у зградама и другим објектима у власништву Града, вођење евиденције о издатим енергетским сертификататима за приватне објекте, пружања савјетодавне подршке у области енергетске ефикасности свим заинтересованим странама и сл.

Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This