Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Привредна друштва и предузетници
  4.  » Привредна друштва и предузетници
Привредна друштва и предузетници

Број предузећа која послују на подручју Зворника се повећава из године у годину. Тренутно су регистрована 1258 привредна субјекта.

Од тога је 375 привредних друштава и 883 предузетника.

Привредна друштва су највећим дијелом организована као друштва са ограниченом одговорношћу (87%). Знатно је мање акционарских друштава (13%).

Привредна друштва са сједиштем у Зворнику се претежно баве трговином на велико и мало (87), прерађивачком индустријом (72), грађевинарством (51) и саобраћајем и складиштењем (39). Мање их обавља здравствене и социјалне дјелатности (24) те стручне, научне и техничке дјелатности (18). Најрјеђе су остале услужне дјелатности (9), информације и комуникације (8), пољопривреда, шумарство и риболов (8), производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и паром (11), вађење руда и камена (8), дјелатност пружања смјештаја, припреме и послуживања хране (6), пословање некретнинама (6), образовање (14), административне и помоћне услужне дјелатности (5), снабдијевање водом, канализација и управљање отпадом (4) и финансијске дјелатности и дјелатности осигурања (1).

Највећи број предузетника послује у области трговине, занатства и угоститељства. Међу занатлијама је највише фризера, ауто сервиса, грађевинских радњи, пекара, радњи за поравке електричних апарата, рачунара и телекомуникационе опреме, ауто перионица и  златара. Нешто мањи број занатлија се бави дјелатношћу производње бетонских елемената, фотокопирница, кројача и оптичара, машинском обрадом метала, месара и пржионице кафе, часовничара, фотографа, штампарија, радњи за производњу намјештаја и прехрамбених производа. Дјелатношћу чишћења и производњом сточне хране се бави јако мали број занатлија. Гумар и обућар су, такође, ријетке дјелатности.

Овдје се налази детаљан приказ привредних субјеката са сједиштем на подручју града Зворника.

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

АЛУМИНА Д.О.О 

Каракај бб, 75400 Зворник
056 260 435
056 260 970
www.aluminazv.ba

ZEOCHEM D.O.O. 

Каракај 229а, 75400 Зворник
056 490 830
zoran.petkovic@zeochem.com
www.zeochem.com

СТУДЕН-ПРОМ Д.О.О 

Каракај 102а, 75400 Зворник
056 260 677
studenprom@teol.net

ОБУЋА Д.О.О 

Каракај 102c, 75400 Зворник
056 260 718
obuca@obuca-zvornik.com
www.obucazvornikdotcom.wordpress.com

ВИТИНКА АД

Ул. Дринска два бр. 30, 75413 Козлук
vitinka@vitinka.com
www.vitinka.com

ГОД Д.О.О 

Челопек бб, 75400 Зворник
056 263 555
doogod@spinter.net
www.godzvornik.com

  1. НОВЕМБАР Д.О.О

Ул. Вука Караџића 148, 75400 Зворник
056 210 567
nebojsa23@live.com
www.6novembar.com

ЗО-ЖИ Д.О.О 

Челопек 252, 75400 Зворник
056 261 077
graditezozi@teol.net
www.zo-zi.ba

ТРИО ТРШИЋ Д.О.О 

Тршић бб, 75413 Козлук
056 316 600
triotrsic@yahoo.com

СМРЧАК Д.О.О 

Каракај 54а, 75400 Зворник
056 263 686
smrcak-zv@teol.net
www.smrcak.com

ЕНИКОН-МОНТ Д.О.О  

Каракај бб, 75400 Зворник
056 260 742
sekretarijat@enikon-mont.com

МОЛАРИС Д.О.О  

Козлук бб, 75413 Козлук
056 313 190
molaris@teol.net
www.mlinmolaris.com

ЕУРОГРАФИКА Д.О.О

Каракај 104е, 75400 Зворник
056 490 401
eurografika@gmail.com
www.eurografika.net

ТИСА МОД Д.О.О 

Каракај бб, 75400 Зворник
056/263-680
tisamod@hotmail.com

КРИСТИЈАН ЛАВИС Д.О.О 

Челопек бб, 75400 Зворник
056 277 370
kristijanlavis@teol.net

ЈЕЗЕРО ПЛАСТ Д.О.О 

Економија бб, 75400 Зворник
065 789-215
jezeroplast@live.com

МЕГА СИСТЕМ Д.О.О 

Пађине бб, 75413 Козлук
056 398 668
megasistemdoo@gmail.com

ГРАЂЕВИНАРСТВО

ЗВОРНИК – ПУТЕВИ АД
Каракај бб, 75400 Зворник
056 260 215
info@zvornikputevi.net
www.zvornikputevi.com

ЈОКИЋ – ИНВЕСТ Д.О.О
Економија 9. улица број 34, 75400 Зворник
056 211 529
info@jokic-invest.com
www.jokic-invest.com

ЕНИКОН – ГРАДЊА Д.О.О 
Ул. Светог Саве бб, 75400 Зворник
056 215 842
www.enikongradnja.ba

GENEX Д.О.О 
Ул. Карађорђева 2, 75400 Зворник
056 490 630
genexbiro@gmail.com
www.genexdoo.com

КЕСО – ГРАДЊА Д.О.О  
Тршић бб, 75413 Зворник
056 316 106
kesogradnja@gmail.com
www.kesogradnja.com

ДУО ЛУЈИЋ Д.О.О 
Трг краља Петра I Карађорђевића бб, 75400 Зворник
056 215 417
dooduolujic@gmail.com

ПУТЕВИ Д.О.О.
Каракај бб, 75400 Зворник
056 490 991
056 490 990
putevidoo@teol.net

 

 

ТРГОВИНА

СТИЛ Д.О.О 
Челопек бб, 75400 Зворник
056 273 010
stil.zvornik@gmail.com

БЕОПРОМ – 076 Д.О.О
Економија, Прва улица број 2, 75400 Зворник
056 211 881
beoprom@gmail.com

КЕСО – ПРОМЕТ Д.О.О
Каракај 470А, 75400 Зворник
056 490 125
kesozitopromet@gmail.com
www.kesopromet.com

ЗВОРНИЧАНКА Д.О.О 
Улица Светог Саве 2/2, 75400 Зворник
056 210 247
zmarketi@gmail.com

ТЕХНОМАНИЈА Д.О.О
Економија Улица Девета број 1, 75400 Зворник
056 261 506
tehnomanijars@hotmail.com

M&V GROUP Д.О.О
Ораовац бб, 75404 Глумина
056 318 411
mvgroup15@gmail.com

МОНТИ Д.О.О 
Каракај бб, 75400 Зворник
056 490 300
info@monti-doo.com
www.monti-doo.com

 

САОБРАЋАЈ

EURO PETROL OIL Д.О.О
Каракај 90Б, 75400 Зворник
056 260 077
office@europetroloil.com
www.europetroloil.com

 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

ХОТЕЛ ВИДИКОВАЦ 
Дивич Улица Друга број 56, 75400 Зворник
056 490 657
hotelvidikovaczv@gmail.com
www.hotel-vidikovac.com

ХОТЕЛ НОВАК 
Каракај бб, 75400 Зворник
056 261 215
hotelnovakzvornik@gmail.com
www.hotel-novak.com

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ  
Улица Карађорђева 9, 75400 Зворник
056 490 130
centralscalazv@gmail.com
www.centralzvornik.ba

МОТЕЛ ЛАГУНА 
75400 Зворник
056 210 002
kontakt@motellaguna.com
www.motellaguna.com

МОТЕЛ ВИКТОРИЈА 
Каракај бб, 75400 Зворник
056 260 159
motelvictoria@hotmail.com

 

Pin It on Pinterest

Share This