Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Одјељење комуналне полиције
Одјељење комуналне полиције

Сједиште: Вука Караџића 4
Телефон: 056/490-366
Факс: 056/232-221
Е-пошта: goran.pisic@gradzvornik.org
Начелник: Горан Писић

Одјељење комуналне полиције обавља комунално-инспекцијску контролу и надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законима и прописима Града, односно  обавља све послове предвиђене Законом о комуналној полицији.

У вршењу контроле и надзора Комунална полиција има овлашћења утврђена Законом и прописима Града из комуналних и других области, издавање прекршајних налоге, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца/починилаца из надлежности  комуналне полиције, доношење програма и планова у обављању комунално-инспекцијског надзора, вођење евиденције о обављеном комунално-инспекцијском надзору, и друго.

ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕГЛЕД

 

Захтјев за инспекцијски преглед подноси се у Шалтер сали Градске управе града Зворник. Уз захтјев је неопходно уплатити административну таксу у износу од 2,00 КМ.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

 

Pin It on Pinterest

Share This